CZ EN
HLEDAT  

Termín - Seznam taxonů

Omezení taxonem: Animalia [Zrušit]

Nastavit pořadí: Abecedně

 
Záznam 1 až 100 z 150  
[1] 2

Mollusca - měkkýši > Bivalvia - mlži > Unionida > Unionidae - velevrubovití

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) - škeble rybničná

Anodonta cygnea - škeble rybničná

Unio crassus Philipsson, 1788 - velevrub tupý

Unio crassus - velevrub tupý

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Orthoptera - rovnokřídlí > Acrididae - sarančovití

Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 - saranče skalní

Stenobothrus eurasius - saranče skalní

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Odonata - vážky > Lestidae - šídlatkovití

Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná
V textu vyhlášky jako Sympecma braueri

Sympecma paedisca - šídlatka kroužkovaná

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Odonata - vážky > Gomphidae - klínatkovití

Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá

Ophiogomphus cecilia - klínatka rohatá

Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá
V textu vyhlášky jako Stylurus flavipes

Stylurus flavipes - klínatka žlutonohá

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Odonata - vážky > Libellulidae - vážkovití

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - vážka běloústá

Leucorrhinia albifrons - vážka běloústá

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - vážka široká

Leucorrhinia caudalis - vážka široká

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná

Leucorrhinia pectoralis - vážka jasnoskvrnná

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Carabidae - střevlíkovití

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - krajník zlatotečný

Calosoma auropunctatum - krajník zlatotečný

Carabus scabriusculus Olivier, 1795

Carabus scabriusculus

Carabus variolosus Fabricius, 1787 - střevlík hrbolatý

Carabus variolosus - střevlík hrbolatý

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Dytiscidae - potápníkovití

Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 - potápník široký

Dytiscus latissimus - potápník široký

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Scarabaeidae - vrubounovití

Anoxia pilosa (Fabricius, 1792) - chroustek opýřený

Anoxia pilosa - chroustek opýřený

Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec zelenavý

Gnorimus nobilis - zdobenec zelenavý

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec proměnlivý

Gnorimus variabilis - zdobenec proměnlivý

Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 - páchník hnědý
Jako Osmoderma eremita.

Osmoderma barnabita - páchník hnědý

Tropinota hirta (Poda, 1761) - zlatohlávek huňatý

Tropinota hirta - zlatohlávek huňatý

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Elateridae - kovaříkovití

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 - kovařík rezavý
V textu vyhlášky jako Ludius ferrugineus

Elater ferrugineus - kovařík rezavý

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Cucujidae - lesákovití

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) - lesák rumělkový

Cucujus cinnaberinus - lesák rumělkový

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Cerambycidae - tesaříkovití

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - tesařík obrovský

Cerambyx cerdo - tesařík obrovský

Ergates faber (Linnaeus, 1761) - tesařík zavalitý

Ergates faber - tesařík zavalitý

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) - trnoštítec horský

Tragosoma depsarium - trnoštítec horský

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Melandryidae - lencovití

Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798)

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Saturniidae - martináčovití

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) - martináč hrušňový

Saturnia pyri - martináč hrušňový

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Sphingidae - lišajovití

Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) - lišaj dubový

Marumba quercus - lišaj dubový

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - lišaj pupalkový

Proserpinus proserpina - lišaj pupalkový

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Lasiocampidae - bourovcovití

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) - bourovec trnkový

Eriogaster catax - bourovec trnkový

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Lycaenidae - modráskovití

Lycaena dispar (Haworth, 1802) - ohniváček černočárný

Lycaena dispar - ohniváček černočárný

Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) - ohniváček rdesnový

Lycaena helle - ohniváček rdesnový

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) - modrásek bahenní

Phengaris nausithous - modrásek bahenní

Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) - modrásek očkovaný

Phengaris teleius - modrásek očkovaný

Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) - modrásek stepní

Polyommatus eroides - modrásek stepní

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Nymphalidae - babočkovití

Chazara briseis (Linnaeus, 1764) - okáč skalní
V textu vyhlášky jako Hipparchia briseis

Chazara briseis - okáč skalní

Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) - okáč hnědý

Coenonympha hero - okáč hnědý

Erebia sudetica Staudinger, 1861 - okáč menší

Erebia sudetica - okáč menší

Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) - babočka bílé L

Nymphalis vaualbum - babočka bílé L

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Pieridae - běláskovití

Colias myrmidone (Esper, 1780) - žluťásek barvoměnný

Colias myrmidone - žluťásek barvoměnný

Colias palaeno (Linnaeus, 1761) - žluťásek borůvkový

Colias palaeno - žluťásek borůvkový

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Erebidae

Catocala electa (Vieweg, 1790) - stužkonoska vrbová

Catocala electa - stužkonoska vrbová

Chelis maculosa (Gerning, 1780) - přástevník svízelový
V textu vyhlášky jako Claetis maculosa

Chelis maculosa - přástevník svízelový

Watsonarctia deserta (Bartel, 1902) - přástevník mařinkový
V textu vyhlášky jako Eucharia casta

Watsonarctia deserta - přástevník mařinkový

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Hymenoptera - blanokřídlí > Apidae - včelovití

Bombus rupestris (Fabricius, 1793) - pačmelák cizopasný
V textu vyhlášky jako Psythirus rufipes

Bombus rupestris - pačmelák cizopasný

Chordata - strunatci > Squamata - šupinatí > Lacertidae - ještěrkovití

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná

Lacerta agilis - ještěrka obecná

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) - ještěrka živorodá
V textu vyhlášky jako Lacerta vivipara

Zootoca vivipara - ještěrka živorodá

Chordata - strunatci > Squamata - šupinatí > Anguidae - slepýšovití

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký

Anguis fragilis - slepýš křehký

Chordata - strunatci > Squamata - šupinatí > Colubridae - užovkovití

Coronella austriaca Laurenti, 1768 - užovka hladká

Coronella austriaca - užovka hladká

Chordata - strunatci > Amphibia - obojživelníci > Anura - žáby > Pelobatidae - blatnicovití

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - blatnice skvrnitá

Pelobates fuscus - blatnice skvrnitá

Chordata - strunatci > Amphibia - obojživelníci > Anura - žáby > Bufonidae - ropuchovití

Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená

Bufotes viridis - ropucha zelená

Chordata - strunatci > Amphibia - obojživelníci > Anura - žáby > Hylidae - rosničkovití

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená

Hyla arborea - rosnička zelená

Chordata - strunatci > Amphibia - obojživelníci > Anura - žáby > Ranidae - skokanovití

Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) - skokan zelený

Pelophylax esculentus - skokan zelený

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - skokan krátkonohý

Pelophylax lessonae - skokan krátkonohý

Rana dalmatina Fitzinger, 1839 - skokan štíhlý

Rana dalmatina - skokan štíhlý

Chordata - strunatci > Amphibia - obojživelníci > Anura - žáby > Bombinatoridae - kuňkovití

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná

Bombina bombina - kuňka obecná

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - kuňka žlutobřichá

Bombina variegata - kuňka žlutobřichá

Chordata - strunatci > Amphibia - obojživelníci > Salamandroidea - mloci > Salamandridae - mlokovití

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) - čolek horský

Ichthyosaura alpestris - čolek horský

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný

Lissotriton vulgaris - čolek obecný

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý

Salamandra salamandra - mlok skvrnitý

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - čolek velký

Triturus cristatus - čolek velký

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Podicipediformes - potápky > Podicipedidae - potápkovití

Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) - potápka rudokrká

Podiceps grisegena - potápka rudokrká

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Pelecaniformes - veslonozí > Ardeidae - volavkovití

Ardea alba Linnaeus, 1758 - volavka bílá

Ardea alba - volavka bílá

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) - volavka stříbřitá

Egretta garzetta - volavka stříbřitá

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) - kvakoš noční

Nycticorax nycticorax - kvakoš noční

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Ciconiiformes - brodiví > Ciconiidae - čápovití

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) - čáp černý

Ciconia nigra - čáp černý

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Anseriformes - vrubozobí > Anatidae - kachnovití

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) - hohol severní

Bucephala clangula - hohol severní

Netta rufina (Pallas, 1773) - zrzohlávka rudozobá

Netta rufina - zrzohlávka rudozobá

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) - lžičák pestrý

Spatula clypeata - lžičák pestrý

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) - čírka modrá

Spatula querquedula - čírka modrá

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Accipitriformes - dravci > Accipitridae - jestřábovití

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) - krahujec obecný

Accipiter nisus - krahujec obecný

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) - moták pilich

Circus cyaneus - moták pilich

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) - moták lužní

Circus pygargus - moták lužní

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) - včelojed lesní

Pernis apivorus - včelojed lesní

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Galliformes - hrabaví > Phasianidae - bažantovití

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) - křepelka polní

Coturnix coturnix - křepelka polní

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) - tetřívek obecný

Lyrurus tetrix - tetřívek obecný

Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) - jeřábek lesní
V textu vyhlášky jako Tetrastes bonasia

Tetrastes bonasia - jeřábek lesní

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Gruiformes - krátkokřídlí > Rallidae - chřástalovití

Crex crex (Linnaeus, 1758) - chřástal polní

Crex crex - chřástal polní

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) - chřástal kropenatý

Porzana porzana - chřástal kropenatý

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 - chřástal vodní

Rallus aquaticus - chřástal vodní

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Charadriiformes - dlouhokřídlí > Scolopacidae - slukovití

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) - pisík obecný

Actitis hypoleucos - pisík obecný

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) - bekasina otavní

Gallinago gallinago - bekasina otavní

Tringa ochropus Linnaeus, 1758 - vodouš kropenatý

Tringa ochropus - vodouš kropenatý

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Charadriiformes - dlouhokřídlí > Laridae - rackovití

Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) - racek černohlavý

Ichthyaetus melanocephalus - racek černohlavý

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 - rybák obecný

Sterna hirundo - rybák obecný

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Columbiformes - měkkozobí > Columbidae - holubovití

Columba oenas Linnaeus, 1758 - holub doupňák

Columba oenas - holub doupňák

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Strigiformes - sovy > Tytonidae - sovovití

Tyto alba (Scopoli, 1769) - sova pálená

Tyto alba - sova pálená

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Strigiformes - sovy > Strigidae - puštíkovití

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) - sýc rousný

Aegolius funereus - sýc rousný

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) - kalous pustovka

Asio flammeus - kalous pustovka

Athene noctua (Scopoli, 1769) - sýček obecný

Athene noctua - sýček obecný

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) - kulíšek nejmenší

Glaucidium passerinum - kulíšek nejmenší

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Caprimulgiformes - lelkové > Caprimulgidae - lelkovití

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 - lelek lesní

Caprimulgus europaeus - lelek lesní

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Piciformes - šplhavci > Picidae - datlovití

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) - strakapoud bělohřbetý

Dendrocopos leucotos - strakapoud bělohřbetý

Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) - strakapoud jižní

Dendrocopos syriacus - strakapoud jižní

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 - krutihlav obecný

Jynx torquilla - krutihlav obecný

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) - datlík tříprstý

Picoides tridactylus - datlík tříprstý

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Coraciiformes - srostloprstí > Alcedinidae - ledňáčkovití

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) - ledňáček říční

Alcedo atthis - ledňáček říční

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Coraciiformes - srostloprstí > Meropidae - vlhovití

Merops apiaster Linnaeus, 1758 - vlha pestrá

Merops apiaster - vlha pestrá

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Passeriformes - pěvci > Alaudidae - skřivanovití

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) - skřivan lesní

Lullula arborea - skřivan lesní

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Passeriformes - pěvci > Motacillidae - konipasovití

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) - linduška úhorní

Anthus campestris - linduška úhorní

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) - linduška horská

Anthus spinoletta - linduška horská

Motacilla flava Linnaeus, 1758 - konipas luční

Motacilla flava - konipas luční

 
Záznam 1 až 100 z 150  
[1] 2

Nastavení

nebo zadejte nový text
Animalia - živočichové