CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

soustava

živé organismy
Vitae

Vědecká synonyma

Biota
Eobionti
Panbiota Wagner, 2004
Terrabiota

Významné skupiny

Bacteria - bakterie, Rhizaria, Excavata, Chromalveolata, Plantae - rostliny, Amoebozoa - měňavkovci, Fungi - houby, Animalia - živočichové

Taxonomie

V BioLibu je použito členění na tři základní domény - archebakterie (Archaea), baktérie (Bacteria) a Eukaryota (kam spadají všechny vyšší organismy).

Čtvrtá skupina, Aphanobionta/Acytota, je bez taxonomické kategorie (někteří viry ani neklasifikují jako živou přírodu) a obsahuje viry, viroidy, priony atp., z nichž řada nemá latinské názvy (a jejich vědecké označení je v BioLibu odvozené od anglického názvu).

V počátcích biologie se život na Zemi členil pouze na dvě říše, rostlinnou (kam se řadily i houby a různé řasy) a živočišnou, poté se houby vyčlenily do samostatné říše, a v současné době s použitím molekulární biologie se ukázalo, že mnoho skupin si je daleko méně příbuzných než se předpokládalo. Na BioLibu je použito členění Eukaryota do sedmi "říší" - Rhizaria (nitkonozí, slunivky, dírkonošci, mřížovci), Excavata (prabičíkovci, bičenkovci, krásnoočka atd.), Chromalveolata (zahrnující říši Chromista), rostliny (Plantae), měňavkovci (Amoebozoa, včetně hlenek), houby (Fungi) a živočichové (Animalia).

Pro informace o taxonomickém systému v BioLibu věnujte prosím pozornost tomuto vysvětlujícímu textu: Taxonomický systém použitý v BioLibu.

Poslední zpracované profily

Corydoras agassizii Steindachner, 1876 - pancéřníček Agassizův
Vespula germanica (Fabricius, 1793) - vosa útočná
Vespini Linnaeus, 1771
Bombus Latreille, 1802 - čmelák
Dolichovespula media (Retzius, 1783) - vosa prostřední
Dolichovespula maculata (Linnaeus, 1763)
Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A.Muñoz, N.Oppicelli, D.Puddu, F.Rich. & P.-A. Moreau - hřib rudonachový
Geastrum pouzarii V.J. Staněk - hvězdovka Pouzarova
Bovista paludosa Lév. - prášivka bažinná
Biscogniauxia simplicior Pouzar - káčovka ploská

Zařazené taxony

Počet záznamů: 6

doména Archaea Woese, Kandler & Wheelis, 1990 - archebakterie
doména Bacteria (Haeckel, 1894) Woese, Kandler Wheelis, 1990 - bakterie
archaikum – recent
doména Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978 - jaderní
proterozoikum – recent

Taxony s nejistým zařazením

Aphanobionta Novák, 1930 - viry a viroidy

Fosilní taxony

třída Acritarcha Evitt 1963 inc.sed.
třída Ichnotaxa - ichnofosílie inc.sed.

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 12


Vysvětlivky

vyhynulý druh/skupina

inc.sed. incertae sedis - nejasné zařazení v podrobnějším členění taxonu, nebo nejisté zařazení do taxonu samotného