CZ EN
HLEDAT  
800x600 | 1024x768

BioLib je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů.

Vedle taxonomického systému nabízí i bohatou galerii fotografií, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií.

Je to nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti, na jehož obsahu se mohou podílet zájemci všech možných specializací.

Více o BioLibu >>


Ve spolupráci s Národním muzeem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou herpetologickou společností, Muzeem přírody Český ráj a Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. mapujeme na BioLibu savce, obojživelníky, plazy a dále vybrané druhy ryb, bezobratlých živočichů a ohrožených druhů hub.

Mapování výskytu savců v ČR Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR Mapování výskytu ryb v ČR Mapování výskytu vybraných bezobratlých v ČR Mapování ohrožených hub

Přidat pozorování přes mapu | Více >


Novinky

10.01.2022 18:16:47

Další novinka se opět týká mapování. Ve spolupráci s odborníky z Entomologického ústavu AV ČR a AOPK ČR jsme rozšířili mapování motýlů na BioLibu o více než 100 dalších druhů. Kromě nápadných druhů denních motýlů, jako je bělásek řeřichový nebo babočka osiková, zahajujeme dlouho plánované mapování vybraných druhů motýlů nočních, jako jsou lišaji nebo přástevníci.Spustili jsme také novou funkci, pomocí které si registrovaní mapovatelé mohou nechat zobrazit všechna svá pozorování, případně záznamy filtrovat podle jednotlivých skupin či podle roku pozorování. Přes stránku jde i přidávat pozorování nová.

Více >

25.05.2021 21:11:23

Mapování bezobratlých jsme rozšířili o dalších 23 druhů denních motýlů, zejména modrásků, okáčů a soumračníků.Navštivte také aktualizovanou stránku mapovani.biolib.cz, kde najdete informace o mapováních a faunistických databázích, do jejichž rozšiřování se může zapojit laická i odborná veřejnost.

Více >

Novinky >>

Obrázek dne

Trioza dispar - merule pampelišková

Autor: Vladimír Motyčka

Počet záznamů v databázi

Taxony:1 845 296
Recentní druhy:1 410 891
Fosilní druhy:43 277
Vědecká jména:664 478
Národní jména:428 837
Obrázky:421 781
Hesla ve slovníku:6 848

Kde začít?

Tipy - Nástroj na výpočet mapovacích čtverců

Pokud se zabýváte faunistikou a potřebujete přepočíst GPS souřadnice na kvadráty, můžete použít nástroj pro výpočet mapovacích čtverců metodou KFME. Zvládne přepočítat souřadnice jednotlivě vybrané z mapy, nebo i hromadně zadané jako seznam souřadnic ve formátu GPS nebo S-JTSK.

Více tipů >>

Stručné zprávy o změnách

Ondřej Zicha   [06.01.2022 10:40:10]

Možnost nastavení cookies třetích stran

V souladu s novelou zákona o elektronických komunikacích je nyní uživatel při prvním zobrazení stránky s měřením návštěvnosti upozorněn na ukládání cookies nástrojem Google Analytics a má možnost tyto cookie odmítnout, případně své nastavení kdykoliv upravit přes odkaz Cookies v patičce stránky.
Ondřej Zicha   [27.12.2021 20:58:21]

Rozšíření hromadného nahrání pozorování

Import CSV do mapování je rozšířen o pole PRESNOST (přesnost GPS souřadnic) a TYPPOZOROVANI (např. přímé, odchyt, uhynulý jedinec atp.), viz nápověda Hromadné přidávání pozorování
Ondřej Zicha   [02.12.2021 15:57:19]
Dokončena aktualizace taxonomie ptáků dle IOC 11.1. Současně s tím aktualizace českých jmen ptáků západního palearktu dle Čížek V., Čapek M., Doležal R., Klimeš J., Kovalik P. (2021): České názvosloví ptáků Západopalearktické oblasti, Archiv Názvoslovné komise ČSO, Trutnov & Brno.

Nové záznamy  |  Podrobná historie změn >>Uživatel
Přihlašovací jméno
 
Heslo