CZ EN
HLEDAT  

Mapované druhy

<< Zpátky na úvodní stránku mapování

Mapování výskytu vybraných bezobratlých ČR - Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči

Galerie druhů | Abecední seznam >>

Přejít na skupinu: pavoukovci (Arachnida), pavouci (Araneae), křižákovití (Araneidae), sklípkánkovití (Atypidae), stínomilovití (Cybaeidae), šestiočkovití (Dysderidae), stepníkovití (Eresidae), slíďákovití (Lycosidae), zápřednicovití (Miturgidae), lovčíkovití (Pisauridae), skákavkovití (Salticidae), segestrovití (Segestriidae), běžníkovití (Thomisidae), teplomilovití (Titanoecidae), sekáči (Opiliones), štíři (Scorpiones)

Arachnida Cuvier, 1812 - pavoukovci

Araneae Clerck, 1757 - pavouci

Araneidae Simon, 1895 - křižákovití

zobrazit mapu
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) - křižák načervenalý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Araneus angulatus Clerck, 1757 - křižák velký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Araneus marmoreus Clerck, 1757 - křižák mramorovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 17 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) - křižák Nordmannův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Araneus saevus (L. Koch, 1872) - křižák stromový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Araneus sturmi (Hahn, 1831) - křižák Sturmův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) - křižák trojtečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 276 (pokrytí 28%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 44%

Atypidae Thorell, 1870 - sklípkánkovití

zobrazit mapu
Atypus affinis Eichwald, 1830 - sklípkánek hnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Atypus muralis Bertkau, 1890 - sklípkánek pontický [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Atypus piceus (Sulzer, 1776) - sklípkánek černý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Cybaeidae Banks, 1892 - stínomilovití

zobrazit mapu
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - vodouch stříbřitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

Dysderidae C. L. Koch, 1837 - šestiočkovití

zobrazit mapu
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) - šestiočka karpatská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 - šestiočka velká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) - šestiočka rudá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - šestiočka uherská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 - šestiočka kaštanová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Dysdera ninnii Canestrini, 1868 - šestiočka stepní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Eresidae C. L. Koch, 1851 - stepníkovití

zobrazit mapu
Eresus kollari Rossi, 1846 - stepník rudý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 50 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Eresus moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008 - stepník moravský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 13 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) - stepník černonohý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Lycosidae Sundevall, 1833 - slíďákovití

zobrazit mapu
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) - slíďák břehový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) - slíďák tečkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) - slíďák tatarský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Miturgidae Simon, 1885 - zápřednicovití

zobrazit mapu
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) - zápřednice jedovatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Pisauridae Simon, 1890 - lovčíkovití

zobrazit mapu
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) - lovčík vodní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) - lovčík mokřadní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - lovčík hajní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 74 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 42%

Salticidae Blackwall, 1841 - skákavkovití

zobrazit mapu
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) - skákavka dvoubarevná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Philaeus chrysops (Poda, 1761) - skákavka rudopásá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 25 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Segestriidae Simon, 1893 - segestrovití

zobrazit mapu
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 - segestra skalní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Thomisidae Sundevall, 1833 - běžníkovití

zobrazit mapu
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) - běžník trávový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Heriaeus mellotteei Simon, 1886 - běžník Melloteeův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Titanoecidae Lehtinen, 1967 - teplomilovití

zobrazit mapu
Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 - teplomil písečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) - teplomil čtyřskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 14 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 - teplomil Schinerův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 - teplomil skalní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) - lepovka jižní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Uloborus plumipes Lucas, 1846 - pakřižák chluponohý i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Opiliones Sundevall, 1833 - sekáči

zobrazit mapu
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) - klepítník členěný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Ischyropsalis manicata C.L. Koch, 1865 - klepítník karpatský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

Scorpiones C. L. Koch, 1837 - štíři

zobrazit mapu
Euscorpius tergestinus (C. L. Koch, 1837) - štír kýlnatý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%Vysvětlivky

i nepůvodní druh