CZ EN
HLEDAT  

Mapované druhy

<< Zpátky na úvodní stránku mapování

Mapování výskytu vybraných bezobratlých ČR - Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči

Galerie druhů | Abecední seznam >>

Arachnida Cuvier, 1812 - pavoukovci

Araneae Clerck, 1757 - pavouci

Araneidae Simon, 1895 - křižákovití

zobrazit mapu
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) - křižák načervenalý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Araneus angulatus Clerck, 1757 - křižák velký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Araneus marmoreus Clerck, 1757 - křižák mramorovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) - křižák Nordmannův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Araneus saevus (L. Koch, 1872) - křižák stromový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Araneus sturmi (Hahn, 1831) - křižák Sturmův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) - křižák trojtečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 311 (pokrytí 31%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 46%

Atypidae Thorell, 1870 - sklípkánkovití

zobrazit mapu
Atypus affinis Eichwald, 1830 - sklípkánek hnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Atypus muralis Bertkau, 1890 - sklípkánek pontický [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Atypus piceus (Sulzer, 1776) - sklípkánek černý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Cybaeidae Banks, 1892 - stínomilovití

zobrazit mapu
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - vodouch stříbřitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

Dysderidae C. L. Koch, 1837 - šestiočkovití

zobrazit mapu
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) - šestiočka karpatská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 - šestiočka velká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) - šestiočka rudá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - šestiočka uherská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 - šestiočka kaštanová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Dysdera ninnii Canestrini, 1868 - šestiočka stepní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Eresidae C. L. Koch, 1851 - stepníkovití

zobrazit mapu
Eresus kollari Rossi, 1846 - stepník rudý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 62 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Eresus moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008 - stepník moravský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 14 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) - stepník černonohý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Lycosidae Sundevall, 1833 - slíďákovití

zobrazit mapu
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) - slíďák břehový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) - slíďák tečkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) - slíďák tatarský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Miturgidae Simon, 1885 - zápřednicovití

zobrazit mapu
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) - zápřednice jedovatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 16 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

Pisauridae Simon, 1890 - lovčíkovití

zobrazit mapu
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) - lovčík vodní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 33 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) - lovčík mokřadní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - lovčík hajní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 86 (pokrytí 10%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 42%

Salticidae Blackwall, 1841 - skákavkovití

zobrazit mapu
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) - skákavka dvoubarevná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 20 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Philaeus chrysops (Poda, 1761) - skákavka rudopásá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 26 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Segestriidae Simon, 1893 - segestrovití

zobrazit mapu
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 - segestra skalní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Thomisidae Sundevall, 1833 - běžníkovití

zobrazit mapu
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) - běžník trávový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Heriaeus mellotteei Simon, 1886 - běžník Melloteeův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Titanoecidae Lehtinen, 1967 - teplomilovití

zobrazit mapu
Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 - teplomil písečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) - teplomil čtyřskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 14 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 - teplomil Schinerův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 - teplomil skalní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) - lepovka jižní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 29 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Uloborus plumipes Lucas, 1846 - pakřižák chluponohý i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Opiliones Sundevall, 1833 - sekáči

zobrazit mapu
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) - klepítník členěný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 16 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Ischyropsalis manicata C.L. Koch, 1865 - klepítník karpatský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

Scorpiones C. L. Koch, 1837 - štíři

zobrazit mapu
Euscorpius tergestinus (C. L. Koch, 1837) - štír kýlnatý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%Vysvětlivky

i nepůvodní druh