CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (15644 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 658  
[1] 2 3 4 5 6 ...  33
Záznam 34399 - Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 - páchník hnědý
16.03.2018, Luděk Kment

2016, Louny, -740

Záznam 34398 - Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 - páchník hnědý
16.03.2018, Luděk Kment

2016, Louny, -740

Obrázky
Záznam 34397 - Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) - dlouhoretka obecná
16.03.2018, Michal Hendrych

17. červen 2017, Bzenec, NPP Váté písky, Hodonín, 7069d

Záznam 34389 - Lamia textor (Linnaeus, 1758) - kozlíček vrbový
14.03.2018, Michal Hendrych

8. červen 1991, Uherský Ostroh, hráz řeky Moravy, Uherské Hradiště, 7070a

Záznam 34384 - Meloe violaceus Marsham, 1802 - majka fialová
13.03.2018, MARTINEC

13. březen 2018, Lysice, Blansko, 6565a

Obrázky
Záznam 34369 - Dysdera Latreille, 1804 - šestiočka
09.03.2018, Petra Malafová

9. březen 2018, Chrást u Plzně, fasáda rodinného domu na okraji obce, Plzeň-město, 6246b

Záznam 34366 - Carabus hortensis Linnaeus, 1758 - střevlík zahradní
07.03.2018, Josef Moravec

duben 2016, Číchov (Třebíčský Číchov), PP Na skaličce, Třebíč, 6760b

Záznam 34365 - Carabus violaceus Linnaeus, 1758 - střevlík fialový
07.03.2018, Josef Moravec

duben 2016, Číchov (Třebíčský Číchov), PP Na skaličce, Třebíč, 6760b

Záznam 34364 - Carabus intricatus Linnaeus, 1761 - střevlík svraštělý
07.03.2018, Josef Moravec

duben 2016, Číchov (Třebíčský Číchov), PP Na skaličce, Třebíč, 6760b

Záznam 34362 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
05.03.2018, Josef Moravec

duben 2016, Číchov (Třebíčský Číchov), PP Na skaličce, Třebíč, 6760b

Obrázky
Záznam 34340 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
01.03.2018, Roman Vrbíček

7. říjen 2013, Soběsuky, Olšina, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 34337 - Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý
01.03.2018, Miloslav Brtník

29. březen 2017, Jihlava - Kosov, V horní části drážního lomu Kosov asi 10 m od přístupové cesty od Kosova., Jihlava, 6659b

Obrázky
Záznam 34333 - Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná
01.03.2018, Roman Vrbíček

27. květen 2017, Milovice, Soběsuky, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 34322 - Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný
28.02.2018, Roman Vrbíček

2. srpen 2017, Soběsuky, výskyt na květnaté louce u lesa, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 34309 - Lamia textor (Linnaeus, 1758) - kozlíček vrbový
26.02.2018, Podzemná Ludmila

16. červenec 2017, Hustopeče, břehy rybníku, Břeclav, 7066d

Obrázky
Záznam 34303 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
24.02.2018, Oto Doubek

16. květen 2008, Špindlerův Mlýn, Mezi Špindlerovým Mlýnem a boudou U Bílého Labe, Trutnov, 5259d

Obrázky
Záznam 34302 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
24.02.2018, Oto Doubek

16. květen 2008, Špindlerův Mlýn, Mezi Špindlerovým Mlýnem a boudou U Bílého Labe, Trutnov, 5259d

Obrázky
Záznam 34301 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
24.02.2018, Oto Doubek

16. květen 2008, Špindlerův Mlýn, Mezi Špindlerovým Mlýnem a boudou U Bílého Labe, Trutnov, 5259d

Záznam 34277 - Carabus auronitens Fabricius, 1792 - střevlík zlatolesklý
13.02.2018, Květoslav Novák

březen 2012, Horní Hoštice, Javorník, Pod Zaječím Vrchem v Lese., Jeseník, 5567d

Záznam 34276 - Carabus auronitens Fabricius, 1792 - střevlík zlatolesklý
13.02.2018, Květoslav Novák

2012, Jeseník, 5667

 
Záznam 1 až 20 z 658  
[1] 2 3 4 5 6 ...  33

Nastavení

nebo zadejte nový text