CZ EN
HLEDAT  

Mapované druhy

<< Zpátky na úvodní stránku mapování

Galerie druhů | Abecední seznam >>

Orthetrum coerulescens - vážka žlutoskvrnná

Orthetrum coerulescens - vážka žlutoskvrnná

Autor: Lukáš Konečný

Meloe brevicollis - majka krátkonohá

Meloe brevicollis - majka krátkonohá

Autor: Stanislav Krejčík

Proserpinus proserpina - lišaj pupalkový

Proserpinus proserpina - lišaj pupalkový

Autor: Vladimír Motyčka

Annelida Lamarck, 1809 - kroužkovci

zobrazit mapu
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 - pijavka lékařská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Bryozoa Ehrenberg, 1831 - mechovci

zobrazit mapu
Pectinatella magnifica Leidy, 1851 - bochnatka americká i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 357 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Cnidaria Hatschek, 1888 - žahavci

zobrazit mapu
Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 - medúzka sladkovodní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 22 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Mollusca Cuvier, 1795 - měkkýši

Bivalvia Linnaeus, 1758 - mlži

Unionidae Rafinesque, 1820 - velevrubovití

zobrazit mapu
Sinanodonta woodiana (I. Lea, 1834) - škeble asijská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 23 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

Gastropoda Cuvier, 1795 - plži

Enidae B. B. Woodward, 1903 - hladovkovití

zobrazit mapu
Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774) - lačník stepní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Helicidae Rafinesque, 1815 - hlemýžďovití

zobrazit mapu
Caucasotachea vindobonensis (Férussac, 1821) - páskovka žíhaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 214 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 281 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

zobrazit mapu
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) - páskovka hajní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 49 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 23%

zobrazit mapu
Helix pomatia Linnaeus, 1758 - hlemýžď zahradní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 791 (pokrytí 42%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 42%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) - hlemýžď kropenatý i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Helix lucorum Linnaeus, 1758 - hlemýžď balkánský i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Hygromiidae Tryon, 1866 - vlahovkovití

zobrazit mapu
Candidula unifasciata (Poiret, 1801) - suchomilka bělavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Helicella itala (Linnaeus, 1758) - suchomilka ladní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) - suchomilka rýhovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) - tmavoretka bělavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 27 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 60 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Crustacea Brünnich, 1772 - korýši

Branchiopoda Latreille, 1817 - lupenonožci

zobrazit mapu
Branchipus schaefferi Fischer, 1834 - žábronožka letní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 14 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Chirocephalus carnuntanus (Brauer, 1877) - žábronožka panonská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) - žábronožka sněžní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) - listonoh jarní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842) - žábronožka divorohá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Triops cancriformis (Bosc, 1801) - listonoh letní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 33 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Malacostraca Latreille, 1802 - rakovci

zobrazit mapu
Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rak říční [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 70 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 48%

zobrazit mapu
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) - rak kamenáč [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) - rak bahenní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 15 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 - krab říční i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 14 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) - rak pruhovaný i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 23 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Arachnida Lamarck, 1801 - pavoukovci

Araneae Clerck, 1757 - pavouci

Araneidae Clerck, 1757 - křižákovití

zobrazit mapu
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) - křižák načervenalý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Araneus angulatus Clerck, 1757 - křižák velký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 11 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Araneus marmoreus Clerck, 1757 - křižák mramorovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 21 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) - křižák Nordmannův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Araneus saevus (L. Koch, 1872) - křižák stromový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Araneus sturmi (Hahn, 1831) - křižák Sturmův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) - křižák trojtečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 372 (pokrytí 35%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 49%

Atypidae Thorell, 1870 - sklípkánkovití

zobrazit mapu
Atypus affinis Eichwald, 1830 - sklípkánek hnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 11 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Atypus muralis Bertkau, 1890 - sklípkánek pontický [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Atypus piceus (Sulzer, 1776) - sklípkánek černý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Cybaeidae Banks, 1892 - stínomilovití

Dysderidae C. L. Koch, 1837 - šestiočkovití

zobrazit mapu
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) - šestiočka karpatská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Dysdera cechica Řezáč, 2018 - šestiočka vidlozubá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 - šestiočka velká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) - šestiočka rudá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - šestiočka uherská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Dysdera moravica Řezáč, 2014 - šestiočka důlkatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Eresidae C. L. Koch, 1845 - stepníkovití

zobrazit mapu
Eresus kollari Rossi, 1846 - stepník rudý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 74 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Eresus moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008 - stepník moravský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 16 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) - stepník černonohý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Lycosidae Sundevall, 1833 - slíďákovití

zobrazit mapu
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) - slíďák břehový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 13 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) - slíďák tečkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) - slíďák tatarský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Miturgidae Simon, 1886

Pisauridae Simon, 1890 - lovčíkovití

zobrazit mapu
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) - lovčík vodní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 40 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) - lovčík mokřadní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - lovčík hajní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 98 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 43%

Salticidae Blackwall, 1841 - skákavkovití

zobrazit mapu
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) - skákavka dvoubarevná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 25 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Philaeus chrysops (Poda, 1761) - skákavka rudopásá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 31 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Segestriidae Simon, 1893 - segestrovití

zobrazit mapu
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 - segestra skalní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Thomisidae Sundevall, 1833 - běžníkovití

zobrazit mapu
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) - běžník trávový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Heriaeus oblongus Simon, 1918 - běžník smaragdový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Titanoecidae Lehtinen, 1967 - teplomilovití

zobrazit mapu
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) - teplomil čtyřskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 15 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 - teplomil Schinerův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) - teplomil písečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 - teplomil skalní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - vodouch stříbřitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) - zápřednice jedovatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 31 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) - lepovka jižní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 37 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Uloborus plumipes Lucas, 1846 - pakřižák chluponohý i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Opiliones Sundevall, 1833 - sekáči

zobrazit mapu
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) - klepítník členěný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 17 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Ischyropsalis manicata L. Koch, 1865 - klepítník karpatský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

Scorpiones C. L. Koch, 1837 - štíři

zobrazit mapu
Euscorpius tergestinus (C. L. Koch, 1837) - štír kýlnatý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

Chilopoda Latreille, 1817 - stonožky

zobrazit mapu
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) - strašník dalmatský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Insecta Linnaeus, 1758 - hmyz

Coleoptera Linnaeus, 1758 - brouci

Buprestidae Leach, 1815 - krascovití

zobrazit mapu
Anthaxia candens (Panzer, 1793) - krasec třešňový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 81 (pokrytí 10%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - krasec měďák [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 81 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) - krasec lipový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

Carabidae Latreille, 1802 - střevlíkovití

zobrazit mapu
Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - krajník zlatotečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 16 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) - krajník hnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 82 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) - krajník pižmový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 59 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Carabus arvensis Herbst, 1784 - střevlík polní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 59 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Carabus auratus Linnaeus, 1761 - střevlík zlatitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Carabus auronitens Fabricius, 1792 - střevlík zlatolesklý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 117 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 39%

zobrazit mapu
Carabus cancellatus Illiger, 1798 - střevlík měděný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 37 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 31%

zobrazit mapu
Carabus clatratus Linnaeus, 1761 - střevlík mřížkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Carabus convexus Fabricius, 1775 - střevlík vypouklý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 51 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

zobrazit mapu
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 197 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 39%

zobrazit mapu
Carabus glabratus Paykull, 1790 - střevlík hladký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 63 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 30%

zobrazit mapu
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 - střevlík zrnitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 85 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 46%

zobrazit mapu
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 - střevlík zahradní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 108 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 49%

zobrazit mapu
Carabus hungaricus Fabricius, 1792 - střevlík uherský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Carabus intricatus Linnaeus, 1761 - střevlík vrásčitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 158 (pokrytí 15%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 34%

zobrazit mapu
Carabus irregularis Fabricius, 1792 - střevlík nepravidelný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 23 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Carabus linnaei Panzer, 1810 - střevlík Linnéův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 39 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Carabus menetriesi Faldermann in Hummel, 1827 - střevlík Menetriesův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Carabus nemoralis O. F. Müller, 1764 - střevlík hajní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 85 (pokrytí 10%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 39%

zobrazit mapu
Carabus nitens Linnaeus, 1758 - střevlík lesklý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Carabus obsoletus Sturm, 1815 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Carabus problematicus Herbst, 1786 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 17 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Carabus scabriusculus A.G. Olivier, 1795 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Carabus scheidleri Panzer, 1799 - střevlík Scheidlerův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 106 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 30%

zobrazit mapu
Carabus sylvestris Panzer, 1793 - střevlík lesní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 21 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Carabus ulrichii Germar, 1824 - střevlík Ulrichův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 106 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Carabus variolosus Fabricius, 1787 - střevlík hrbolatý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 23 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 - střevlík fialový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 126 (pokrytí 13%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 50%

zobrazit mapu
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 - svižník polní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 152 (pokrytí 16%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 47%

zobrazit mapu
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 - svižník lesní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Cicindela sylvicola Dejean in Latreille & Dejean, 1822 - svižník lesomil [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 14 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) - úzkoštítník zúžený [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 21 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 18%

zobrazit mapu
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) - úzkoštítník nosatý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 46 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Cylindera arenaria (Füssli, 1775) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 23 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) - svižník německý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 23 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

Cerambycidae Latreille, 1802 - tesaříkovití

zobrazit mapu
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) - tesařík pižmový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 336 (pokrytí 33%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 66%

zobrazit mapu
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - tesařík obrovský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

zobrazit mapu
Cerambyx scopolii Füssli, 1775 - tesařík bukový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 23 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763) - kozlíček černý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) - kozlíček hnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 31 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 12%

zobrazit mapu
Dorcadion pedestre (Poda, 1761) - kozlíček písečný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 29 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Ergates faber (Linnaeus, 1761) - tesařík zavalitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Lamia textor (Linnaeus, 1758) - kozlíček vrbový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 29 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 30%

zobrazit mapu
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 299 (pokrytí 27%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 60%

zobrazit mapu
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - tesařík alpský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 30 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

Coccinellidae Latreille, 1807 - slunéčkovití

zobrazit mapu
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) - slunéčko východní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 255 (pokrytí 25%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 68%

Cucujidae Latreille, 1802 - lesákovití

zobrazit mapu
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) - lesák rumělkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 127 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

Endomychidae Leach, 1815 - pýchavkovníkovití

zobrazit mapu
Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) - pýchavkovník červcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 89 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

Hydrophilidae Latreille, 1802 - vodomilovití

zobrazit mapu
Hydrophilus aterrimus (Eschscholtz, 1822) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - vodomil černý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 14 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Lucanidae Latreille, 1804 - roháčovití

zobrazit mapu
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 11 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) - roháček jedlový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - roháč obecný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 773 (pokrytí 23%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 32%

zobrazit mapu
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) - roháček bukový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 107 (pokrytí 13%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

Meloidae Gyllenhal, 1810 - majkovití

zobrazit mapu
Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1817 - puchýřník Mühlfeldův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Cerocoma schreberi Fabricius, 1781 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Hycleus tenerus (Germar, 1834) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) - puchýřník lékařský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Meloe autumnalis Olivier, 1792 - majka podzimní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Meloe brevicollis Panzer, 1793 - majka krátkonohá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Meloe cicatricosus Leach, 1811 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Meloe decorus Brandt & Erichson, 1832 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 21 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Meloe hungarus Schrank, 1776 - majka uherská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 188 (pokrytí 18%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Meloe rufiventris Germar, 1817 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Meloe rugosus Marsham, 1802 - majka svraštělá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 35 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Meloe scabriusculus Brandt & Erichson, 1832 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Meloe tuccius Rossi, 1792 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Meloe uralensis Pallas, 1777 - majka uralská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Meloe variegatus Donovan, 1776 - majka duhová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Meloe violaceus Marsham, 1802 - majka fialová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 108 (pokrytí 13%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Mylabris variabilis (Pallas, 1782) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Sitaris muralis (Forster, 1771) - včelovník zední [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Zonitis flava Fabricius, 1775 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Alosimus syriacus austriacus (Schrank, 1781) - puchýřník rakouský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

Mycetophagidae Leach, 1815 - houbožroutovití

zobrazit mapu
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 54 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Pyrochroidae Latreille, 1806 - červenáčkovití

zobrazit mapu
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) - červenáček ohnivý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 160 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

zobrazit mapu
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763) - červenáček pilorohý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 81 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) - ohniváček hřebenorohý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 79 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

Pythidae Solier, 1834

zobrazit mapu
Pytho depressus (Linnaeus, 1767) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 38 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Scarabaeidae Latreille, 1802 - vrubounovití

zobrazit mapu
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec zelenavý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 62 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec proměnlivý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 26 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 216 (pokrytí 21%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Oryctes nasicornis holdhausi Minck, 1914 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 186 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 - páchník hnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 23%

zobrazit mapu
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - zlatohlávek tmavý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 698 (pokrytí 49%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 57%

zobrazit mapu
Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) - chroust mlynařík [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 40 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) - zlatohlávek skvostný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 96 (pokrytí 10%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

Staphylinidae Latreille, 1802 - drabčíkovití

zobrazit mapu
Emus hirtus (Linnaeus, 1758) - drabčík huňatý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 50 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

Tenebrionidae Latreille, 1802 - potemníkovití

zobrazit mapu
Platydema violaceum (Fabricius, 1790) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 66 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 15 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Hemiptera Linnaeus, 1758 - polokřídlí

Heteroptera Latreille, 1810 - ploštice

Coreidae Leach, 1815 - vroubenkovití

zobrazit mapu
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 - vroubenka americká i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 266 (pokrytí 21%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 23%

Lygaeidae Schilling, 1829 - ploštičkovití

zobrazit mapu
Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) - ploštička tolitová i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

Oxycarenidae Stål, 1862 - blánatkovití

zobrazit mapu
Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) - blánatka lipová i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 192 (pokrytí 15%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

Pentatomidae Leach, 1815 - kněžicovití

zobrazit mapu
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) - kněžice mlhovitá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 211 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 12%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Halyomorpha halys (Stål, 1855) - kněžice mramorovaná i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 26 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Hymenoptera Linnaeus, 1758 - blanokřídlí

Apidae Latreille, 1802 - včelovití

zobrazit mapu
Xylocopa iris (Christ, 1791) [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 - drvodělka potulná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 140 (pokrytí 13%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

Crabronidae Latreille, 1802 - kutíkovití

zobrazit mapu
Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) - dlouhoretka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Bembix tarsata Latreille, 1809 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Cynipidae Latreille, 1802 - žlabatkovití

zobrazit mapu
Andricus caputmedusae (Hartig, 1843) - žlabatka ježatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Andricus foecundatrix (Hartig, 1840) - žlabatka šišticová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 17 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Andricus quercustozae (Bosc, 1792) - žlabatka žebernatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Cynips longiventris Hartig, 1840 - žlabatka pruhovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Diplolepis eglanteriae (Hartig, 1840) - žlabatka kuličková [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1876) - žlabatka šípová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Diplolepis nervosa (Curtis, 1838) - žlabatka ostnitá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) - žlabatka růžová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 248 (pokrytí 20%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 30%

Ichneumonidae Haliday, 1838 - lumkovití

zobrazit mapu
Rhyssa amoena Gravenhorst, 1829 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758) - lumek veliký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

Scoliidae Latreille, 1802 - žahalkovití

zobrazit mapu
Megascolia maculata (Drury, 1773) - žahalka obrovská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 149 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Scolia sexmaculata (O. F. Müller, 1766) - žahalka šestiskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Sphecidae Latreille, 1802 - kutilkovití

zobrazit mapu
Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) - kutilka asijská i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 131 (pokrytí 13%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

zobrazit mapu
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) - kutilka jižní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 44 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Lepidoptera Linnaeus, 1758 - motýli

Cossidae Leach, 1815 - drvopleňovití

zobrazit mapu
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) - drvopleň obecný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 45%

zobrazit mapu
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) - drvopleň cibulový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Parahypopta caestrum (Hübner, 1808) - drvopleň chřestový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) - drvopleň rákosový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) - drvopleň hrušňový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

Endromidae Boisduval, 1828 - strakáčovití

zobrazit mapu
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) - strakáč březový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

Erebidae Leach, 1815

zobrazit mapu
Amata phegea (Linnaeus, 1758) - běloskvrnáč pampeliškový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Amata phegea (Linnaeus, 1758) - běloskvrnáč pampeliškový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Arctia caja (Linnaeus, 1758) - přástevník medvědí [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 60%

zobrazit mapu
Arctia villica (Linnaeus, 1758) - přástevník špenátový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec černý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 32%

zobrazit mapu
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) - přástevník hluchavkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 46%

zobrazit mapu
Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775) - štětconoš smrkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) - stužkonoska modrá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Chelis maculosa (Gerning, 1780) - přástevník svízelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) - přástevník fialkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec bělavý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 46%

zobrazit mapu
Cycnia luctuosa (Geyer, 1831) - přástevník černoskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) - přástevník chrastavcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 65%

zobrazit mapu
Diaphora mendica (Clerck, 1759) - přástevník vratičový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 32%

zobrazit mapu
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) - štětconoš jetelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) - běloskvrnáč lišejníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - přástevník kostivalový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 150 (pokrytí 15%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 52%

zobrazit mapu
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) - přástevník užankový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec čtveroskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 31%

zobrazit mapu
Miltochrista miniata (Forster, 1771) - lišejníkovec půvabný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 31%

zobrazit mapu
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) - přástevník jitrocelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 35%

zobrazit mapu
Penthophera morio (Linnaeus, 1767) - smutník jílkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) - přástevník šťovíkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 63%

zobrazit mapu
Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) - přástevník smuteční [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) - přástevník angreštový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Setina irrorella (Linnaeus, 1758) - lišejníkovec tečkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775) - lišejníkovec malý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Spiris striata (Linnaeus, 1758) - přástevník jestřábníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) - přástevník starčkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

zobrazit mapu
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) - přástevník pomněnkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Watsonarctia deserta (Bartel, 1902) - přástevník mařinkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Hyphantria cunea (Drury, 1773) - přástevník americký i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Hesperiidae Latreille, 1809 - soumračníkovití

zobrazit mapu
Carcharodus alceae (Esper, 1780) - soumračník slézový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

zobrazit mapu
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) - soumračník jitrocelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 89%

zobrazit mapu
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) - soumračník čárkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 59%

zobrazit mapu
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) - soumračník černohnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Pyrgus carthami (Hübner, 1813) - soumračník proskurníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

zobrazit mapu
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) - soumračník skořicový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) - soumračník žlutoskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 18%

Lasiocampidae Harris, 1841 - bourovcovití

zobrazit mapu
Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec měsíčitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) - bourovec borový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 43%

zobrazit mapu
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) - bourovec trnkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) - bourovec březový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec cerový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) - bourovec trávový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 31%

zobrazit mapu
Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec osikový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) - bourovec ovocný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) - bourovec dubový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 16%

zobrazit mapu
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) - bourovec jetelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) - bourovec ostružiníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 58%

zobrazit mapu
Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758) - bourovec pryšcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) - bourovec prsténčivý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 31%

zobrazit mapu
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) - bourovec švestkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) - bourovec borůvkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810) - bourovec zejkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) - bourovec topolový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) - bourovec hlohový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 18%

Lycaenidae Leach, 1815 - modráskovití

zobrazit mapu
Aricia eumedon (Esper, 1780) - modrásek bělopásný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 37%

zobrazit mapu
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) - ostruháček ostružinový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 66%

zobrazit mapu
Cupido argiades (Pallas, 1771) - modrásek štírovníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 15 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 48%

zobrazit mapu
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) - modrásek tolicový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 11 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 18%

zobrazit mapu
Cupido minimus (Füssly, 1775) - modrásek nejmenší [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 49%

zobrazit mapu
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) - modrásek lesní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 55%

zobrazit mapu
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) - modrásek kozincový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) - modrásek cizokrajný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) - modrásek tažný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) - ohniváček modrolesklý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 42%

zobrazit mapu
Lycaena dispar (Haworth, 1802) - ohniváček černočárný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 94 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 68%

zobrazit mapu
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) - ohniváček rdesnový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) - ohniváček modrolemý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 67%

zobrazit mapu
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) - ohniváček celíkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 81%

zobrazit mapu
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) - ostruháček dubový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 54%

zobrazit mapu
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hořcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Phengaris alcon f. alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hořcový pravý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Phengaris alcon f. rebeli (Hirschke, 1904) - modrásek hořcový Rebelův [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) - modrásek černoskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) - modrásek bahenní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 100 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 75%

zobrazit mapu
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) - modrásek očkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 33 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 48%

zobrazit mapu
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) - modrásek černolemý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 13 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 61%

zobrazit mapu
Plebejus optilete (Knoch, 1781) - modrásek stříbroskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) - modrásek ušlechtilý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 69%

zobrazit mapu
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) - modrásek jetelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 39%

zobrazit mapu
Polyommatus coridon (Poda, 1761) - modrásek vikvicový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 44%

zobrazit mapu
Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek ligrusový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek hnědoskvrnný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) - modrásek komonicový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) - modrásek černočárný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) - modrásek východní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) - ostruháček kapinicový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Satyrium ilicis (Esper, 1779) - ostruháček česvinový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

zobrazit mapu
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) - ostruháček švestkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 34 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 50%

zobrazit mapu
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) - ostruháček trnkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Satyrium w-album (Knoch, 1782) - ostruháček jilmový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 44%

zobrazit mapu
Scolitantides orion (Pallas, 1771) - modrásek rozchodníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

zobrazit mapu
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) - ostruháček březový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 61%

Nymphalidae Rafinesque, 1815 - babočkovití

zobrazit mapu
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - batolec červený [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 135 (pokrytí 13%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 78%

zobrazit mapu
Apatura iris (Linnaeus, 1758) - batolec duhový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 77 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 85%

zobrazit mapu
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) - okáč kostřavový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec červený [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) - perleťovec severní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) - perleťovec fialkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 47%

zobrazit mapu
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec ostružinový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) - perleťovec dvouřadý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) - perleťovec kopřivový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 73%

zobrazit mapu
Brintesia circe (Fabricius, 1775) - okáč voňavkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 41 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 31%

zobrazit mapu
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) - okáč skalní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Coenonympha tullia (Müller, 1764) - okáč stříbrooký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Erebia aethiops (Esper, 1777) - okáč kluběnkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) - okáč rosičkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

zobrazit mapu
Erebia sudetica Staudinger, 1861 - okáč menší [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) - hnědásek chrastavcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) - hnědásek osikový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Fabriciana adippe (Schiffermüller, 1775) - perleťovec prostřední [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 42 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 70%

zobrazit mapu
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) - perleťovec maceškový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 22%

zobrazit mapu
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) - okáč medyňkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764) - okáč bělopásný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) - okáč metlicový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

zobrazit mapu
Hyponephele lycaon (Kühn, 1774) - okáč šedohnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

zobrazit mapu
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) - bělopásek dvouřadý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 32 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 38%

zobrazit mapu
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) - bělopásek topolový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 25 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 65%

zobrazit mapu
Lopinga achine (Scopoli, 1763) - okáč jílkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - hnědásek kostkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

zobrazit mapu
Melitaea diamina (Lang, 1789) - hnědásek rozrazilový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Melitaea didyma (Esper, 1778) - hnědásek květelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

zobrazit mapu
Minois dryas (Scopoli, 1763) - okáč ovsový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) - bělopásek tavolníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) - babočka osiková [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 95%

zobrazit mapu
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) - babočka jilmová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 72 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 76%

zobrazit mapu
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) - babočka vrbová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Proclossiana eunomia (Esper, 1799) - perleťovec mokřadní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

Papilionidae Latreille, 1802 - otakárkovití

zobrazit mapu
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) - otakárek ovocný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 271 (pokrytí 20%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 55%

zobrazit mapu
Papilio machaon Linnaeus, 1758 - otakárek fenyklový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 240 (pokrytí 24%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 97%

zobrazit mapu
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - jasoň červenooký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - jasoň dymnivkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 22 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

zobrazit mapu
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) - pestrokřídlec podražcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 52 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

Pieridae Swainson, 1820 - běláskovití

zobrazit mapu
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) - bělásek řeřichový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 100%

zobrazit mapu
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) - bělásek ovocný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 35 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 49%

zobrazit mapu
Colias crocea (Fourcroy, 1785) - žluťásek čilimníkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 65%

zobrazit mapu
Colias erate (Esper, 1805) - žluťásek tolicový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Colias palaeno (Linnaeus, 1761) - žluťásek borůvkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Pontia edusa (Fabricius, 1777) - bělásek rezedkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 65%

Riodinidae Grote, 1895 - pestrobarvcovití

zobrazit mapu
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) - pestrobarvec petrklíčový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

Saturniidae Boisduval, 1837 - martináčovití

zobrazit mapu
Aglia tau (Linnaeus, 1758) - martináč bukový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 53%

zobrazit mapu
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) - martináč habrový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) - martináč podobný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) - martináč hrušňový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

Sphingidae Latreille, 1802 - lišajovití

zobrazit mapu
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) - lišaj smrtihlav [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) - lišaj svlačcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) - lišaj oleandrový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) - lišaj vrbkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 56%

zobrazit mapu
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) - lišaj kyprejový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 47%

zobrazit mapu
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) - dlouhozobka zimolezová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) - dlouhozobka chrastavcová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) - lišaj révový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) - lišaj pryšcový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Hyles gallii (Rottemburg, 1775) - lišaj svízelový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 37%

zobrazit mapu
Hyles livornica (Esper, 1780) - lišaj vinný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) - lišaj topolový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 56%

zobrazit mapu
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) - dlouhozobka svízelová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 64%

zobrazit mapu
Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) - lišaj dubový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) - lišaj lipový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 52%

zobrazit mapu
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - lišaj pupalkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 15 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 22%

zobrazit mapu
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) - lišaj paví oko [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 43%

zobrazit mapu
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 - lišaj šeříkový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 38%

zobrazit mapu
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 - lišaj borový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 64%

Zygaenidae Latreille, 1809 - vřetenuškovití

zobrazit mapu
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) - vřetenuška ligrusová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 31%

zobrazit mapu
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) - vřetenuška čičorková [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 36%

zobrazit mapu
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) - vřetenuška obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 84%

zobrazit mapu
Zygaena laeta (Hübner, 1790) - vřetenuška pozdní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Mantodea Burmeister, 1838 - kudlanky

zobrazit mapu
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 901 (pokrytí 40%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 42%

Neuroptera Linnaeus, 1758 - síťokřídlí

zobrazit mapu
Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) - ploskoroh žlutý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) - ploskoroh pestrý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 33 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Mantispa styriaca (Poda, 1761) - pakudlanka jižní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Odonata Fabricius, 1793 - vážky

Anisoptera Sélys, 1854 - šídla

Aeshnidae Rambur, 1842 - šídlovití

zobrazit mapu
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 76 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 22%

zobrazit mapu
Aeshna caerulea (Ström, 1783) - šídlo horské [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 258 (pokrytí 17%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

zobrazit mapu
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 79 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 53%

zobrazit mapu
Aeshna isoceles (Müller, 1767) - šídlo červené [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 58 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 22 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 23%

zobrazit mapu
Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 235 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 51%

zobrazit mapu
Aeshna subarctica Walker, 1908 - šídlo rašelinné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) - šídlo hnědé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Anax imperator Leach in Brewster, 1815 - šídlo královské [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 274 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 61%

zobrazit mapu
Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 73 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 22%

zobrazit mapu
Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) - šídlo luční [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 29 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

Cordulegastridae Calvert, 1893 - páskovcovití

zobrazit mapu
Cordulegaster bidentata Sélys, 1843 - páskovec dvouzubý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 17 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 83 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 - páskovec velký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Corduliidae Selys, 1850 - lesklicovití

zobrazit mapu
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 78 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 44%

zobrazit mapu
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) - lesklice velká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 15 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) - lesklice severská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) - lesklice skvrnitá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 98 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 57%

Gomphidae Rambur, 1842 - klínatkovití

zobrazit mapu
Gomphus pulchellus Sélys, 1840 - klínatka západní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 79 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 45 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 16%

zobrazit mapu
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 70 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 20 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Libellulidae Rambur, 1842 - vážkovití

zobrazit mapu
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 146 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - vážka běloústá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - vážka široká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 33 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 56 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) - vážka temnoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 377 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 70%

zobrazit mapu
Libellula fulva Müller, 1764 - vážka plavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 276 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 58%

zobrazit mapu
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 114 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 86 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

zobrazit mapu
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 542 (pokrytí 23%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 69%

zobrazit mapu
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 41 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 136 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 52%

zobrazit mapu
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) - vážka rumělková [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - vážka žlutavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 24 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 40%

zobrazit mapu
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 171 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 103 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) - vážka podhorní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 597 (pokrytí 24%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

zobrazit mapu
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 247 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 32%

zobrazit mapu
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 322 (pokrytí 17%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 75%

Zygoptera Selys, 1834 - šidélka

Calopterygidae Selys, 1850 - motýlicovití

zobrazit mapu
Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 365 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 62%

zobrazit mapu
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 201 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 62%

Coenagrionidae Kirby, 1890 - šidélkovití

zobrazit mapu
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - šidélko rašelinné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 41 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 30%

zobrazit mapu
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - šidélko jarní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) - šidélko ozdobné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 25 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 511 (pokrytí 20%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 80%

zobrazit mapu
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) - šidélko široskvrnné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 18%

zobrazit mapu
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - šidélko jižní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 25 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 387 (pokrytí 17%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 76%

zobrazit mapu
Erythromma lindenii (Selys, 1840) - šidélko Lindenovo [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 122 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 48%

zobrazit mapu
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 102 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 778 (pokrytí 23%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 76%

zobrazit mapu
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 233 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 49%

zobrazit mapu
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) - šidélko lesklé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 296 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 65%

Lestidae Calvert, 1901 - šídlatkovití

zobrazit mapu
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) - šídlatka velká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 185 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 53%

zobrazit mapu
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 146 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 35%

zobrazit mapu
Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 64 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 36%

zobrazit mapu
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - šídlatka velkoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 370 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

zobrazit mapu
Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 66 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

zobrazit mapu
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 380 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 46%

zobrazit mapu
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

Platycnemididae Tillyard, 1917 - šidélkovití

zobrazit mapu
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 540 (pokrytí 22%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

Orthoptera Latreille, 1793 - rovnokřídlí

Caelifera Ander, 1936 - saranče

zobrazit mapu
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) - saranče vlašská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 20 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - saranče modrokřídlá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 101 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

zobrazit mapu
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) - saranče německá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - saranče vrzavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 28 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) - saranče blankytná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) - saranče mokřadní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 46 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

Ensifera Chopard, 1920 - kobylky

zobrazit mapu
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) - kobylka révová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) - krtonožka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 90 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 - cvrček polní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 139 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 18%

zobrazit mapu
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) - cvrčivec révový [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 53 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) - kobylka kuželohlavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%Vysvětlivky

i nepůvodní druh