CZ EN
HLEDAT  

Termín - Seznam taxonů

Omezení taxonem: Fungi [Zrušit]

Nastavit pořadí: Abecedně

 
 
Záznam 1 až 13 z 13  

Ascomycota - houby vřeckovýtrusé > Leotiomycetes > Helotiales - voskovičkotvaré > Leotiaceae - patyčkovité

Microglossum viride (Pers.) Gillet - pazoubek zelený

Microglossum viride - pazoubek zelený

Ascomycota - houby vřeckovýtrusé > Leotiomycetes > Helotiales - voskovičkotvaré > Gelatinodiscaceae

Ascotremella faginea (Peck) Seaver - mozkovka rosolovitá

Ascotremella faginea - mozkovka rosolovitá

Ascomycota - houby vřeckovýtrusé > Pezizomycetes > Pezizales - kustřebkotvaré > Pyronemataceae - ohnivkovité

Otidea concinna (Pers.) Sacc. - ouško citronové
v seznamu jako Otidea concinna

Otidea concinna - ouško citronové

Ascomycota - houby vřeckovýtrusé > Pezizomycetes > Pezizales - kustřebkotvaré > Sarcosomataceae - masečníkovité

Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. - ušíčko jedlové

Pseudoplectania melaena - ušíčko jedlové

Basidiomycota - houby stopkovýtrusé > Agaricomycetes - stopkovýtrusé > Agaricales - pečárkotvaré > Hygrophoraceae - šťavnatkovité

Hygrocybe sciophana (Fr.) Wünsche - voskovka cihlová
V textu vyhlášky jako Hygrocybe sciophana

Hygrocybe sciophana - voskovka cihlová

Hygrophorus piceae Kühner - šťavnatka smrková

Basidiomycota - houby stopkovýtrusé > Agaricomycetes - stopkovýtrusé > Agaricales - pečárkotvaré > Tricholomataceae - čirůvkovité

Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks. & Bulyonk. - kalichovka lužní

Arrhenia discorosea - kalichovka lužní

Clitocybe barbularum (Romagn.) P.D. Orton - strmělka suchomilná
V textu vyhlášky jako Clitocybe barbulatum

Basidiomycota - houby stopkovýtrusé > Agaricomycetes - stopkovýtrusé > Agaricales - pečárkotvaré > Pluteaceae - štítovkovité

Volvariella caesiotincta P.D. Orton - kukmák dřevní

Volvariella caesiotincta - kukmák dřevní

Basidiomycota - houby stopkovýtrusé > Agaricomycetes - stopkovýtrusé > Agaricales - pečárkotvaré > Entolomataceae - závojenkovité

Entoloma babingtonii (A. Bloxam) Hesler - zvonovka Babingtonova

Basidiomycota - houby stopkovýtrusé > Agaricomycetes - stopkovýtrusé > Agaricales - pečárkotvaré > Cortinariaceae - pavučincovité

Cortinarius nanceiensis Maire - pavučinec nancyský
V textu vyhlášky jako Cortinarius nanceinensis

Basidiomycota - houby stopkovýtrusé > Agaricomycetes - stopkovýtrusé > Polyporales - chorošotvaré > Fomitopsidaceae - troudnatcovité

Amylocystis lapponica (Romell) Sing. - modralka laponská
V textu vyhlášky jako Amylocystis lapponica

Amylocystis lapponica - modralka laponská

Basidiomycota - houby stopkovýtrusé > Agaricomycetes - stopkovýtrusé > Boletales - hřibotvaré > Suillaceae - klouzkovité

Suillus flavidus (Fr.) J. Presl - klouzek žlutavý

Suillus flavidus - klouzek žlutavý

 
 
Záznam 1 až 13 z 13  

Nastavení

nebo zadejte nový text
Fungi - houby