CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

třída

stopkovýtrusé
Agaricomycetes

říše Fungi - houby »  podkmen Agaricomycotina

Vědecká synonyma

Basidiomycetes

Obrázky

A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  V  X  Vše

Zařazené taxony

Počet záznamů: 88

podtřída Agaricomycetidae - houby rouškaté
podtřída Phallomycetidae

Taxony s nejistým zařazením

řád Auriculariales - boltcovitkotvaré inc.sed.
řád Cantharellales - liškotvaré inc.sed.
řád Hymenochaetales - kožovkotvaré inc.sed.
řád Polyporales - chorošotvaré inc.sed.
řád Russulales - holubinkotvaré inc.sed.
řád Thelephorales - plesňákotvaré inc.sed.
rod Akenomyces G. Arnaud inc.sed.
rod Aldridgea Massee inc.sed.
rod Alloclavaria Dentinger & D.J. McLaughlin - kyjanka inc.sed.
rod Arthrodochium R.F. Castañeda & W.B. Kendr. inc.sed.
rod Arualis Katz inc.sed.
rod Blasiphalia Redhead inc.sed.
rod Bridgeoporus T.J. Volk, Burds. & Ammirati inc.sed.
rod Cenangiomyces Dyko & B. Sutton inc.sed.
rod Cilicia Fr. inc.sed.
rod Contumyces Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni inc.sed.
rod Corticomyces A.I. Romero & S.E. López inc.sed.
rod Cotylidia P. Karst. - lupénka inc.sed.
rod Cruciger R. Kirschner & Oberw. inc.sed.
rod Cryptolepiota Kropp & Trappe inc.sed.
rod Cyphellostereum D.A. Reid - mecháček inc.sed.
rod Dendrosporomyces Nawawi, J. Webster & R.A. Davey inc.sed.
rod Drupasia Raf. inc.sed.
rod Ellula Nag Raj inc.sed.
rod Fauxtylostoma McGinty inc.sed.
rod Fibrillaria Schwein. inc.sed.
rod Fibulochlamys A.I. Romero & Cabral inc.sed.
rod Fibulocoela Nag Raj inc.sed.
rod Fibulotaeniella Marvanová & Bärl. inc.sed.
rod Geotrichopsis Tzean & Estey inc.sed.
rod Gloeosynnema Seifert & G. Okada inc.sed.
rod Glomerulomyces A.I. Romero & S.E. López inc.sed.
rod Glutinoagger Sivan. & Watling inc.sed.
rod Granulina Velen. inc.sed.
rod Hyphobasidiofera K. Matsush. & Matsush. inc.sed.
rod Hypolyssus Pers. inc.sed.
rod Intextomyces J. Erikss. & Ryvarden inc.sed.
rod Leifia Ginns inc.sed.
rod Leptochaete Zmitr. & Spirin inc.sed.
rod Masseerina Lloyd inc.sed.
rod Minostroscyta Hjortstam & Ryvarden inc.sed.
rod Mycodendron Massee inc.sed.
rod Myxodochium G. Arnaud inc.sed.
rod Nostoclavus Paulet inc.sed.
rod Nyctalina G. Arnaud inc.sed.
rod Odonticium Parmasto inc.sed.
rod Oxyporus (Bourdot & Galzin) Donk - ostropórka inc.sed.
rod Pagidospora Drechsler inc.sed.
rod Peniophorella P. Karst. inc.sed.
rod Pilacre Fr. inc.sed.
rod Pycnovellomyces R.F. Castañeda inc.sed.
rod Repetobasidium J. Erikss. inc.sed.
rod Resinicium Parmasto - ostnáček inc.sed.
rod Riessia Fresen. inc.sed.
rod Riessiella Jülich inc.sed.
rod Rimella Raf. inc.sed.
rod Skvortzovia Bononi & Hjortstam inc.sed.
rod Timgrovea Bougher & Castellano inc.sed.
rod Titaeella G. Arnaud ex K. Ando & Tubaki inc.sed.
rod Trechinothus E.C. Martini & Trichies inc.sed.
rod Trimitiella Dhingra inc.sed.
rod Tubulicrinopsis Hjortstam & Kotir. inc.sed.
rod Xenopus Penz. & Sacc. inc.sed.
rod Xenosoma Syd. & P. Syd. inc.sed.

Fosilní taxony

rod Archeterobasidium Koeniguer & Locq. inc.sed.
rod Gastromyces R. Ludw. inc.sed.
rod Palaeancistrus R.L. Dennis inc.sed.
rod Palaeoagaricites Poinar & R. Buckley inc.sed.

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 1


Vysvětlivky

inc.sed. incertae sedis - nejasné zařazení v podrobnějším členění taxonu, nebo nejisté zařazení do taxonu samotného

vyhynulý druh/skupina