CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

řád

chorošotvaré
Polyporales

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé

Vědecká synonyma

Poriales

Obrázky

Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý

Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý

Autor: Miroslav Junek

Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův

Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův

Autor: Miroslav Junek

Lentinus arcularius - choroš plástvový

Lentinus arcularius - choroš plástvový

Autor: Miroslav Junek

Poslední zpracované profily

Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P.Karst. - troudnatec růžový
Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett - houževnatec vonný
Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda - houževnatec pohárovitý
Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns - kostrovka páchnoucí
Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar - pstřeňovec dubový
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - outkovka francouzská
Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. - ostnateček brvitý
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. - smolokorka pryskyřičnatá
Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - choroš zimní
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - síťkovec načervenalý

Zařazené taxony

Počet záznamů: 26

čeleď Cyphellaceae - číšovcovité
čeleď Fomitopsidaceae - troudnatcovité
čeleď Ganodermataceae - lesklokorkovité
čeleď Meripilaceae - vějířovcovité
čeleď Meruliaceae - dřevokazovité
čeleď Polyporaceae Fr. ex Corda - chorošovité
čeleď Sparassidaceae - kotrčovité
čeleď Tubulicrinaceae - rourkovcovité
čeleď Xenasmataceae - voskovicovité

Taxony s nejistým zařazením

rod Crustodontia Hjortstam & Ryvarden inc.sed.
rod Crystallocystidium (Rick) Rick inc.sed.
rod Globosomyces Jülich inc.sed.
rod Globuliciopsis Hjortstam & Ryvarden inc.sed.
rod Lepidostroma Mägd. & S. Winkl. inc.sed.
rod Leucoganoderma Choeyklin, T. Hatt. & E.B.G. Jones inc.sed.
rod Nigrohydnum Ryvarden inc.sed.
rod Obba Miettinen & Rajchenb. inc.sed.
rod Phlebiella P. Karst. - kornatec inc.sed.
rod Repetobasidiopsis Dhingra & Avneet P. Singh inc.sed.
rod Sebipora Miettinen inc.sed.
rod Spongioides Lázaro Ibiza inc.sed.
rod Taiwanofungus Sheng H. Wu, Z.H. Yu, Y.C. Dai & C.H. Su inc.sed.

Odkazy a literatura


Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře


Vysvětlivky

inc.sed. incertae sedis - nejasné zařazení v podrobnějším členění taxonu, nebo nejisté zařazení do taxonu samotného