CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

řád

chorošotvaré
Polyporales

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé

Vědecká synonyma

Poriales

Obrázky

Poslední zpracované profily

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - outkovka francouzská
Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. - ostnateček brvitý
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. - smolokorka pryskyřičnatá
Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - choroš zimní
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - síťkovec načervenalý
Phlebia centrifuga P. Karst. - žilnatka bledá
Phlebia radiata Fr. - žilnatka oranžová
Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. - houževnatec tygrovaný
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd - outkovka chlupatá
Faerberia carbonaria (Alb. & Schwein.) Pouzar - liškovec spáleništní

Podřízené taxony

Počet záznamů: 26

čeleď Cyphellaceae - číšovcovité
čeleď Fomitopsidaceae - troudnatcovité
čeleď Ganodermataceae - lesklokorkovité
čeleď Meripilaceae - vějířovcovité
čeleď Meruliaceae - dřevokazovité
čeleď Polyporaceae Fr. ex Corda - chorošovité

Polyporaceae - 00010000011

čeleď Sparassidaceae - kotrčovité
čeleď Tubulicrinaceae - rourkovcovité
čeleď Xenasmataceae - voskovicovité

Polyporales incertae sedis

rod Crustodontia Hjortstam & Ryvarden
rod Crystallocystidium (Rick) Rick
rod Globosomyces Jülich
rod Globuliciopsis Hjortstam & Ryvarden
rod Irpicochaete Rick
rod Lepidostroma Mägd. & S. Winkl.
rod Leucoganoderma Choeyklin, T. Hatt. & E.B.G. Jones
rod Nigrohydnum Ryvarden
rod Obba Miettinen & Rajchenb.
rod Phlebiella P. Karst. - kornatec
rod Repetobasidiopsis Dhingra & Avneet P. Singh
rod Sebipora Miettinen
rod Spongioides Lázaro Ibiza
rod Taiwanofungus Sheng H. Wu, Z.H. Yu, Y.C. Dai & C.H. Su

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře