CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

čeleď

čirůvkovité
Tricholomataceae

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Agaricales - pečárkotvaré

Obrázky

Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská

Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská

Autor: Standa Jirásek

Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá

Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá

Autor: Zdeněk Chalupa

Arrhenia retiruga - mecháček síťnatý

Arrhenia retiruga - mecháček síťnatý

Autor: Standa Jirásek

Poslední zpracované profily

Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer - běločechratka stepní
Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst.
Infundibulicybe costata (Kühner & Romagn.) Harmaja - strmělka žebernatá
Tricholoma populinum J. E. Lange - čirůvka topolová
Melanoleuca brevipes (Bull.) Pat. - tmavobělka krátkonohá
Lepista sordida (Schumach.) Singer - čirůvka špinavá
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - strmělka mlženka
Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. - strmělka štěničná
Lepista saeva (Fr.) P.D. Orton - čirůvka dvoubarvá
Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill - tmavobělka rýhonohá

A  C  D  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  Vše

Zařazené taxony

Počet záznamů: 81

rod Aeruginospora Höhn.
rod Amparoina Singer
rod Arrhenia Fr. - mecháček
rod Arthromyces T.J. Baroni & Lodge
rod Arthrosporella Singer
rod Asproinocybe R. Heim
rod Austroclitocybe Raithelh.
rod Austroomphaliaster Garrido
rod Callistodermatium Singer
rod Callistosporium Singer - penízovka
rod Cantharellopsis Kuyper - strmělka
rod Cantharellula Singer - strmělka
rod Catathelasma Lovejoy - náramkovitka
rod Caulorhiza Lennox
rod Cellypha Donk - číšovec
rod Clavomphalia E. Horak
rod Clitocybe (Fr.) Staude - strmělka
rod Collybia (Fr.) Staude - penízovka
rod Conchomyces Overeem
rod Cynema Maas Geest. & E. Horak
rod Cyphellocalathus Agerer
rod Delicatula Fayod - žebernatka
rod Dendrocollybia R.H. Petersen & Redhead
rod Dennisiomyces Singer
rod Dermoloma J.E. Lange ex Herink - čirůvečka
rod Fayodia Kühner - fajodka
rod Gamundia Raithelh. - fajodka
rod Haasiella Kotl. & Pouzar - kalichovka
rod Hygroaster Singer - kalichovka
rod Infundibulicybe Harmaja - strmělka
rod Kinia Consiglio, Contu, Setti & Vizzini
rod Lepista (Fr.) W.G. Sm. - čirůvka
rod Lepistella T.J. Baroni & Ovrebo
rod Leptoglossum P. Karst. - měcháček
rod Leucocortinarius (J.E. Lange) Singer - bělopavučinec
rod Leucoinocybe Singer
rod Leucopaxillus Boursier - běločechratka
rod Leucopholiota (Romagn.) O.K. Mill., T.J. Volk & Bessette
rod Lulesia Singer
rod Macrocybe Pegler & Lodge
rod Melanoleuca Pat. - tmavobělka
rod Melanomphalia M.P. Christ.
rod Mniopetalum Donk & Singer
rod Mycenella (J.E. Lange) Singer - helmovka
rod Mycoalvimia Singer
rod Myxomphalia Hora - kalichovka
rod Neoclitocybe Singer
rod Nothoclavulina Singer
rod Omphalia (Fr.) Staude
rod Omphaliaster Lamoure - kalichovka
rod Omphalina Quél. - kalichovka
rod Palaeocephala Singer
rod Peglerochaete Sarwal & Locq.
rod Pegleromyces Singer
rod Phaeomycena R. Heim ex Singer & Digilio
rod Phyllotopsis E.-J. Gilbert & Donk ex Singer - hlíva
rod Phyllotus P. Karst.
rod Physocystidium Singer
rod Pleurella E. Horak
rod Pleurocollybia Singer
rod Pleurotopsis (Henn.) Earle
rod Porpoloma Singer - čirůvka
rod Pseudoarmillariella (Singer) Singer
rod Pseudobaeospora Singer - penízovka
rod Pseudoclitocybe (Singer) Singer - strmělka
rod Pseudohiatula (Singer) Singer
rod Pseudohygrophorus Velen.
rod Pseudolasiobolus Agerer
rod Pseudoomphalina (Singer) Singer - kalichovka
rod Pseudotricholoma (Singer) Sánchez-García & Matheny
rod Resupinatus Nees ex Gray - hlívečník
rod Rimbachia Pat. - mecháček
rod Ripartites P. Karst. - čechratička
rod Squamanita Imbach - příživnice
rod Stanglomyces Raithelh.
rod Stigmatolemma Kalchbr. - džbánovka
rod Tilachlidiopsis Keissl.
rod Tricholoma (Fr.) Staude - čirůvka
rod Tricholomopsis Singer - šafránka
rod Tricholosporum Guzmán
rod Ugola Adans.

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 1