CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Dasyprocta leporina - Brazilian Agouti

Taxon description

species

Brazilian Agouti
Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)

CZ  

Size

Dosahuje délky těla 35-50 cm a hmotnosti 2,5-3,5 kg, ocásek měří jen 1,5-3 cm

Ecology

Aguti zlatý žije na okrajích pralesů v křovinatých porostech i v lesích, nevyhýbá se ani osídleným místům. Na otevřených pláních jej nenajdeme. Mají denní aktivitu, jinak se ukrývají v norách, které si vyhrabávají pod kameny nebo kořeny stromů, občas využívají i duté kmeny a skalní rozsedliny. Na méně klidných místech je lze zastihnout i v noci. Žije v párech nebo malých rodinných skupinkách. Stejně jako ostatní agutiové mají zadní nohy delší než přední. Živí se rostlinnou i živočišnou potravou, požírá zelené části rostlin, kořínky, kůru, plody, bobule a nepohrdnou ani hmyzem nebo malými obratlovci. Ve své vlasti je často loven pro chutné maso. Mohou se dožít až dvaceti let.

Distribution

Brazílie, Venezuela, Guyana

Chov

Agutiové se chovají v párech nebo malých skupinách ve vnitřních ubikacích s venkovním výběhem. Na malém prostoru se více zvířat pohromadě nesnese a napadají se navzájem. V ubikaci musí mít k dispozici dostatek budek, dutých kmenů i jiných úkrytů. Výběhy dobře zabezpečíme proti podhrabání zvířat hlubokými základy, nejvíce jim vyhovují rovné, trávou porostlé a částečně keři zarostlé plochy. Také zde nesmíme zapomenout na vhodné úkryty a dostatečné rozčlenění prostoru tak, aby se slabší zvířata mohla ukrýt. Březost trvá 104-120 dnů, samice rodí až čtyři mláďata, která jsou osrstěná, vidí a krátce po porodu se čile pohybují. Za několik dnů přijímají pevnou stravu, ale samice je kojí ještě tři měsíce. Odstavují se ve 3-5 měsících, pokud je však ostatní zvířata začnou napadat tak i dříve. Pohlavně dospívají v osmi až deseti měsících.
Základ krmné dávky tvoří zelené krmení tráva, vojtěška, zelená kukuřice, listová zelenina, větve stromů s listy. Dále se jim podává seno, kořenová zelenina, ovoce, zrniny (oves, pšenice, kukuřice, ječmen..) a granulované směsi pro králíky. Krmivo se podává 1-2 krát denně na několik míst tak, aby se k němu dostala všechna zvířata.

Sources

Kořínek M. (2000): Velká kniha pro chovatele savců, RUBICO s.r.o., Olomouc
Kořínek M. (1999): Zoologická zahrada, RUBICO s.r.o., Olomouc