CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Allium cristophii

Taxon - Links and literature

species

Allium cristophii Trautv.

 
 
Records 1 to 5 of 5  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Allium cristophii Trautv.]
Data retrieved on: 21 November 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Allium cristophii Trautv.]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Allium cristophii Trautv.]
Data retrieved on: 18 August 2019
 
 
Records 1 to 5 of 5  

Settings