CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Stenus excubitor

Taxon - Links and literature

species

Stenus excubitor Erichson, 1839

 
 
Records 1 to 4 of 4  
EN Fauna Europaea 2.4 [265249]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Stenus excubitor Erichson, 1839]
Data retrieved on: 9 March 2012
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [as Stenus excubitor Erichson, 1839]
CZ Boháč J., Matějíček J., Rous R. (2006): Check-list drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) České republiky se zařazením druhů do skupin podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení [http://www.jaroslavbohac.wz.cz/download/...] [as Stenus excubitor Erichson, 1839]
Data retrieved on: 30 January 2014
 
 
Records 1 to 4 of 4  

Settings