CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Grindelia squarrosa - Curly-cup Gumweed

Taxon - Links and literature

species

Curly-cup Gumweed
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal

 
 
Records 1 to 9 of 9  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal]
Data retrieved on: 21 November 2013
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal]
Data retrieved on: 11 May 2012
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN C. Ulloa et al. (2017): An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas, Science. 358. 1614-1617 [as Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal]
Data retrieved on: 19 September 2019
EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic, Preslia 74(2): 97–186, 2002. [as Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal]
Data retrieved on: 18 August 2019
 
 
Records 1 to 9 of 9  

Settings