CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Senecio inaequidens - Narrow-leaved Ragwort

Taxon - Links and literature

species

Narrow-leaved Ragwort
Senecio inaequidens DC.

 
 
Records 1 to 11 of 11  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Senecio inaequidens DC.]
Data retrieved on: 21 November 2013
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Senecio inaequidens DC.]
Data retrieved on: 11 May 2012
EN Pest Information Wiki [Senecio_inaequidens_(weed)]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [as Senecio inaequidens D.C.]
Data retrieved on: 5 March 2016
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Senecio inaequidens DC.]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic [http://www.preslia.cz/P022CPys.pdf], Preslia 74(2): 97–186, 2002. [as Senecio inaequidens DC.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Senecio inaequidens DC.]
Data retrieved on: 19 September 2014
 
 
Records 1 to 11 of 11  

Settings