CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Thesium alpinum - Alpine Bastard Toadflax

Taxon - Links and literature

species

Alpine Bastard Toadflax
Thesium alpinum L.

 
 
Records 1 to 9 of 9  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Thesium alpinum L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
CZ EN Pladias [Thesium alpinum]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Thesium alpinum]
Data retrieved on: 3 August 2020
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Thesium alpinum L.]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Thesium alpinum L.]
Data retrieved on: 18 August 2019
 
 
Records 1 to 9 of 9  

Settings