CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Ornithopus perpusillus - Bird's-foot

Taxon - Links and literature

species

Bird's-foot
Ornithopus perpusillus L.

 
 
Records 1 to 10 of 10  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Ornithopus perpusillus L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Ornithopus perpusillus L.]
Data retrieved on: 11 May 2012
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Ornithopus perpusillus L.]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Ornithopus perpusillus L.]
Data retrieved on: 18 August 2019
 
 
Records 1 to 10 of 10  

Settings