CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Mespilus germanica - Medlar

Taxon - Links and literature

species

Medlar
Mespilus germanica L.

 
 
Records 1 to 12 of 12  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Mespilus germanica L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
CZ EN Pladias [Mespilus germanica]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Mespilus germanica]
Data retrieved on: 29 April 2020
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Mespilus germanica L.]
Data retrieved on: 11 May 2012
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Mespilus germanica L.]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic, Preslia 74(2): 97–186, 2002. [as Mespilus germanica L.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Mespilus germanica L.]
Data retrieved on: 18 August 2019
 
 
Records 1 to 12 of 12  

Settings