CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Anemone nemorosa - Wood Anemone

Taxon - Links and literature

species

Wood Anemone
Anemone nemorosa L.

 
 
Records 1 to 13 of 13  
CZ Botanický herbář [216]

Pazdera Z.: Botanický herbář [http://botanika.wendys.cz]
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Anemone nemorosa L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Anemone nemorosa L.]
Data retrieved on: 11 May 2012
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Anemone nemorosa L.]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Anemone nemorosa L.]
Data retrieved on: 19 September 2014
 
 
Records 1 to 13 of 13  

Settings