CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Dryopteris filix-mas - Male-fern

Taxon - Links and literature

species

Male-fern
Dryopteris filix-mas (L.) Schott

 
 
Records 1 to 12 of 12  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Dryopteris filix-mas (L.) Schott]
Data retrieved on: 21 November 2013
CZ EN Pladias [Dryopteris filix-mas]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Dryopteris filix-mas]
Data retrieved on: 29 April 2020
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Dryopteris filix-mas (L.) Schott]
Data retrieved on: 11 May 2012
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Dryopteris filix-mas (L.) Schott]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN C. Ulloa et al. (2017): An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas, Science. 358. 1614-1617 [as Dryopteris filix-mas (L.) Schott]
Data retrieved on: 19 September 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Dryopteris filix-mas (L.) Schott]
Data retrieved on: 18 August 2019
 
 
Records 1 to 12 of 12  

Settings