CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Hypochnella violacea

Taxon - Links and literature

species

Hypochnella violacea Auersw. ex J. Schröt.

 
 
Records 1 to 4 of 4  
CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [http://web.natur.cuni.cz/cvsm/cervsezn.h...], Příroda, Praha, 24: 1-282. [as Hypochnella violacea (Auersw.) ex J. Schröt.]
Data retrieved on: 4 August 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014): Číselník hub České republiky [http://www.czechmycology.org/cz/ndop.php], Česká vědecká společnost pro mykologii [as Hypochnella violacea Auersw. ex J. Schröt.]
Data retrieved on: 3 March 2015
 
 
Records 1 to 4 of 4  

Settings