CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Radix peregra - Wandering Pond Snail

Taxon - Links and literature

species

Wandering Pond Snail
Radix peregra (O. F. Müller, 1774)

 
 
Records 1 to 13 of 13  
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [as Radix peregra (Müller, 1774)]
Data retrieved on: 23 November 2013
EN Australian Faunal Directory [249d8be2-b0d2-49c8-834a-54f1b53a610c]

ABRS (2009-2015): Australian Faunal Directory [http://www.environment.gov.au/biodiversi...], Australian Biological Resources Study, Canberra [as Lymnaea peregra (Müller, 1774)]
Data retrieved on: 25 July 2015
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Radix peregra (O. F. MÜLLER, 1774)]
Data retrieved on: 11 November 2013
CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) [http://mollusca.sav.sk/pdf/2/2.Hlavac.31...], Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
SK Čejka T. (2006): Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona [http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Cejka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 5: 33-41 [as Radix peregra]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [http://mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Kupka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [as Radix peregra]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [http://www.mollusca.sav.sk/pdf/8/8.Mysak...], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Radix peregra (O. F. Müller, 1774)]
CZ Beran L. (2011): Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus) [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Beran.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 10–17 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
EN Čejka T. (2011): Diversity patterns and freshwater molluscs similarities in small water reservoirs [http://mollusca.sav.sk/pdf/10/10.Cejka.p...], Malacologica Bohemoslovaca, 10: 5–9. [as Radix peregra (O. F. Müller, 1774)]
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic. [http://mollusca.sav.sk/pdf/4/4.Dvorak.pd...], Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Radix peregra (O.F. Müller, 1774)]
 
 
Records 1 to 13 of 13  

Settings