CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Juncus × buchenaui

Taxon - Links and literature

hybrid

Juncus × buchenaui Dörfl.

 
 
Records 1 to 4 of 4  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Juncus × buchenaui Dörfler]
Data retrieved on: 3 February 2017
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Juncus × buchenaui Dörfler]
Data retrieved on: 26 May 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Juncus × buchenaui Dörfl.]
Data retrieved on: 3 April 2016
 
 
Records 1 to 4 of 4  

Settings