CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Psathyrostachys - wildrye

Taxon - Links and literature

genus

wildrye
Psathyrostachys Nevski

 
 
Records 1 to 2 of 2  
EN The Interim Register of Marine and Nonmarine Genera [1018503]

Rees, T. (compiler): The Interim Register of Marine and Nonmarine Genera [http://www.irmng.org] [as Psathyrostachys S.A. Nevski ex R. Yu. Roshevitz in R. Yu. Roshevitz & B.K. Schischkin, 1934]
Data retrieved on: 5 January 2020
 
 
Records 1 to 2 of 2  

Settings