CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Allium cristophii

Taxon - Names

species

Allium cristophii Trautv.

 Scientific names
Allium cristophii Trautv.
- valid name [1] [2] [3]
Allium albopilosum C.H. Wright
Allium bodeanum Regel
- data source [7]
Allium christophii Trautv.
- valid name [5]
Allium walteri Regel
- data source [7]
CZ Czech
česnek ozdobný
- primary name for Allium cristophii Trautv. [1] [2]
DE German
Sternkugel-Lauch
PL Polish
czosnek białawy
- data source [9]
czosnek Krzysztofa
- data source [9]

Links and literature

[1] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Allium cristophii Trautv.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[2] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Allium cristophii Trautv.]
Data retrieved on: 18 August 2019
[3] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Allium cristophii Trautv.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[7] theplantlist
[9] pl.wikipedia.org/wiki

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.

Names (not confirmed) - 1