CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Suillus placidus

Taxon - Names

species

Suillus placidus (Bonord.) Singer

 Scientific names
Suillus placidus (Bonord.) Singer 1945
- valid name [1] [2] [3]
Boletus placidus Bonord.
Gyrodon placidus (Bonord.) Fr.
Ixocomus placidus (Bonord.) E.-J. Gilbert
Suillus plorans subsp. placidus (Bonord.) Pilát
CZ Czech
klouzek bílý
- primary name for Suillus placidus (Bonord.) Singer [1]
klouzek vejmutovkový
klouzek vejmutovský
NL Dutch
Ivoorboleet
PL Polish
maślak łagodny
maślak wejmutkowy
SK Slovak
masliak biely

Links and literature

[1] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Suillus placidus (Bonord.) Singer]
Data retrieved on: 11 May 2013
[3] CZ Slavíček J. (ed.) (2014): Číselník hub České republiky [http://www.czechmycology.org/cz/ndop.php], Česká vědecká společnost pro mykologii [as Suillus placidus (Bonord.) Singer]
Data retrieved on: 3 March 2015

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.