CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Charinus asturias

Taxon - Names

species

Charinus asturias Pinto-da-Rocha, Machado & Weygoldt, 2002

 Scientific names
Charinus asturias Pinto-da-Rocha, Machado & Weygoldt, 2002
Charinus asturius Pinto-da-Rocha, Machado & Weygoldt, 2002
- valid name [2]
CZ Czech
bičovec saopaulský
- primary name for Charinus asturius Pinto-da-Rocha, Machado & Weygoldt, 2002 [2]

Links and literature

[2] CZ Kůrka A. (2007): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida). IV. Bičovci (Amblypygi), Štírenky (Palpigradi), Štírci (Pseudosciorpiones), Roztočovci (Ricinulei), Krátkochvosti (Schizomida), Solifugy (Solifugae), Bičnatci (Uropygi), Národní muzeum (zoologické oddělení PM), Praha, 128 pp [as Charinus asturius Pinto-da-Rocha, Machado & Weygoldt, 2002]
Data retrieved on: 26 May 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.