CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Festuca versicolor

Taxon - Names

species

Festuca versicolor Tausch

 Scientific names
Festuca versicolor Tausch
- valid name [1] [2] [3] [4] [5] [6]
CZ Czech
kostřava peřestá
- primary name for Festuca versicolor Tausch [3] [5]
PL Polish
kostrzewa pstra
- data source [7]

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Festuca versicolor Tausch]
Data retrieved on: 26 May 2019
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Festuca versicolor Tausch]
Data retrieved on: 21 November 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Festuca versicolor Tausch]
Data retrieved on: 18 August 2019
[6] CZ EN Pladias [Festuca versicolor]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Festuca versicolor]
Data retrieved on: 3 August 2020
[7] pl.wikipedia.org/wiki

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.