CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Leopoldia tenuiflora

Taxon - Names

species

Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr.

 Scientific names
Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr.
Muscari tenuiflorum Tausch
- valid name [2] [3] [4] [5] [6] [7]
CZ Czech
modřenec tenkokvětý
- primary name for Muscari tenuiflorum Tausch [4] [6]
modravec tenkokvětý
- additional name for Muscari tenuiflorum Tausch [4]
DE German
Schmalblütige Traubenhyazinthe
SK Slovak
modrica tenkokvetá

Links and literature

[2] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Muscari tenuiflorum Tausch]
Data retrieved on: 26 May 2019
[4] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Muscari tenuiflorum Tausch]
Data retrieved on: 21 November 2013
[6] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Muscari tenuiflorum Tausch]
Data retrieved on: 18 August 2019
[7] CZ EN Pladias [Muscari tenuiflorum]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Muscari tenuiflorum]
Data retrieved on: 3 August 2020

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.