CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Ornithogalum umbellatum - Garden Star-of-bethlehem

Taxon - Names

species

Garden Star-of-bethlehem
Ornithogalum umbellatum L.

 Scientific names
Ornithogalum umbellatum L.
- valid name [1] [2] [3] [4] [5]
Ornithogalum declinatum Jord. & Fourr.
Ornithogalum divergens Boreau
- valid name [7] [8]
- valid name (as Ornithogalum divergens Bor.) [9]
Ornithogalum divergens var. pater-familias (Godr.) Nyman
Ornithogalum hortense (Neilr.) Jord. & Fourr.
Ornithogalum pater-familias Godr.
Ornithogalum proliferum Jord. & Fourr.
Ornithogalum refractum Guss.
Ornithogalum siculum Ucria
Ornithogalum umbellatum subsp. divergens (Boreau) Asch. & Graebn.
Ornithogalum umbellatum subsp. pater-familias (Godr.) Asch. & Graebn.
Ornithogalum umbellatum var. declinatum (Jord. & Fourr.) Rouy
Ornithogalum umbellatum var. divergens (Boreau) Beck
Ornithogalum umbellatum var. hortense Neilr.
HR Croatian
štitasto ptičje mlijeko
vrtno ptičje mlijeko
CZ Czech
snědek rozkladitý (Ornithogalum divergens)
- primary name for Ornithogalum divergens Boreau [8]
snědek chocholičnatý !
- primary name for Ornithogalum umbellatum L. [3]
EN English
Garden Star-of-bethlehem
- primary name for Ornithogalum umbellatum L. [2]
Pyrenees Star of Bethlehem
Sleepydick
Star-of-bethlehem
FR French
Ornithogale en ombelle
DE German
Gewöhnlicher Dolden-Milchstern
PL Polish
śniedek baldaszkowaty
SK Slovak
bledavka okolíkatá

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Ornithogalum umbellatum L.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[2] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Ornithogalum umbellatum L.]
Data retrieved on: 11 May 2012
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Ornithogalum umbellatum L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Ornithogalum umbellatum L.]
Data retrieved on: 19 September 2014
[7] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Ornithogalum divergens Boreau]
Data retrieved on: 26 May 2019
[8] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Ornithogalum divergens Boreau]
Data retrieved on: 21 November 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.Explanations

! this vernacular name is not recommended to be used