CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Fraxinus angustifolia - Desert Ash

Taxon - Names

species

Desert Ash
Fraxinus angustifolia Vahl.

 Scientific names
Fraxinus angustifolia Vahl.
- valid name (as Fraxinus angustifolia Vahl) [1] [2] [3] [5] [6]
Fraxinus rotundifolia
Fraxinus veltheimii
HR Croatian
lučki jasen
poljski jasen
proljetni jasen
CZ Czech
jasan úzkolistý
- primary name for Fraxinus angustifolia Vahl [1] [3]
EN English
Desert Ash
- data source [7]
DE German
Schmalblättrige Esche
- data source [8]
PL Polish
jesion wąskolistny
- data source [9]

Links and literature

[1] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Fraxinus angustifolia Vahl]
Data retrieved on: 21 November 2013
[3] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Fraxinus angustifolia Vahl]
Data retrieved on: 18 August 2019
[6] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Fraxinus angustifolia Vahl]
Data retrieved on: 26 May 2019
[7] Common names of Australian plants
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Schmalbl%C3%A4ttrige_Esche
[9] pl.wikipedia.org/wiki

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.