CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Daucus carota subsp. sativus - Carrot

Taxon - Names

subspecies

Carrot
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.

 Scientific names
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.
- valid name (as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm. ) Schübl. et G. Martens) [1] [4]
- valid name (as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.) [2]
- valid name [3]
- valid name (as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübler et Martens) [5]
- valid name (as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens) [6]
HR Croatian
pitoma mrkva
CZ Czech
mrkev obecná setá
- primary name for Daucus carota subsp. sativus (Hoffm. ) Schübl. et G. Martens [4]
- primary name for Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens [6]
mrkev karotka
karotka #
mrkva #
EN English
Carrot
- primary name for Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. [3]
SK Slovak
mrkva obyčajná siata

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm. ) Schübl. et G. Martens]
Data retrieved on: 26 May 2019
[2] EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic, Preslia 74(2): 97–186, 2002. [as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.]
[3] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.]
Data retrieved on: 11 May 2012
[4] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm. ) Schübl. et G. Martens]
Data retrieved on: 21 November 2013
[5] CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [36539]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübler et Martens]
Data retrieved on: 9 January 2014
[6] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens]
Data retrieved on: 18 August 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.Explanations

# folk vernacular name