CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Medicago prostrata

Taxon - Names

species

Medicago prostrata Jacq.

 Scientific names
Medicago prostrata Jacq.
- valid name [1] [2] [3] [4] [5]
HR Croatian
polegnuta vija
polegnuta dunjica
CZ Czech
tolice rozprostřená
- primary name for Medicago prostrata Jacq. [3]
SK Slovak
lucerna

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Medicago prostrata Jacq.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Medicago prostrata Jacq.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Medicago prostrata Jacq.]
Data retrieved on: 19 September 2014

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.