CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Lathyrus pratensis - Meadow Vetchling

Taxon - Names

species

Meadow Vetchling
Lathyrus pratensis L.

 Scientific names
Lathyrus pratensis L.
- valid name [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8]
HR Croatian
livadna graholika
livadna kukavičica
CZ Czech
hrachor luční
- primary name for Lathyrus pratensis L. [4] [6]
hrášek #
- data source [9]
vlčí hrách #
- data source [9]
DK Danish
Gul Fladbælg
EN English
Meadow Vetchling
- primary name for Lathyrus pratensis L. [3]
Meadow Pea
DE German
Wiesen-Platterbse
CH Chinese
牧地山黧豆
IC Icelandic
fuglaertur
SK Slovak
hrachor lúčny

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Lathyrus pratensis L.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[3] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Lathyrus pratensis L.]
Data retrieved on: 11 May 2012
[4] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Lathyrus pratensis L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[6] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Lathyrus pratensis L.]
Data retrieved on: 18 August 2019
[8] CZ EN Pladias [Lathyrus pratensis]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Lathyrus pratensis]
Data retrieved on: 3 August 2020
[9] Hron, Zejbrlík - Rostliny luk, pastvin, vod a bažin

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.Explanations

# folk vernacular name