CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Lathyrus ochrus - Winged Vetchling

Taxon - Names

species

Winged Vetchling
Lathyrus ochrus (L.) DC.

 Scientific names
Lathyrus ochrus (L.) DC.
- valid name [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10]
HR Croatian
žućkastobijela graholika
žućkastobijela kukavičica
CZ Czech
hrachor žlutoplodý
- primary name for Lathyrus ochrus (L.) DC. [5] [7]
EN English
Winged Vetchling
- primary name for Lathyrus ochrus (L.) DC. [4]
Cyprus-vetch
SK Slovak
hrachor

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Lathyrus ochrus (L.) DC.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[2] EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic, Preslia 74(2): 97–186, 2002. [as Lathyrus ochrus (L.) DC.]
[3] EN Danin A.: Flora and Vegetation of Israel [http://www.botanic.co.il/A/defaulte.htm] [as Lathyrus ochrus]
Data retrieved on: 26 February 2009
[4] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Lathyrus ochrus (L.) DC.]
Data retrieved on: 11 May 2012
[5] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Lathyrus ochrus (L.) DC.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[7] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Lathyrus ochrus (L.) DC.]
Data retrieved on: 18 August 2019
[9] CZ EN Pladias [Lathyrus ochrus]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Lathyrus ochrus]
Data retrieved on: 29 April 2020

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.