CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Arabidopsis thaliana - Thale Cress

Taxon - Names

species

Thale Cress
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

 Scientific names
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
- valid name [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9]
Arabis thaliana L.
Sisymbrium thalianum (L.) J. Gay & Monn.
Stenophragma thalianum (L.) Čelak.
HR Croatian
Talijin uročnjak
CZ Czech
huseníček rolní
- primary name for Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [4] [6]
chudina rolní
DK Danish
Almindelig Gåsemad
EN English
Thale Cress
- primary name for Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [3]
Common Wall Cress
- data source [11]
Mouse-ear Cress
Mouseear Cress
Wall Cress
- data source [11]
DE German
Schmalwand
SK Slovak
arábkovka Thalova
arábovka Thalova

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[3] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.]
Data retrieved on: 11 May 2012
[4] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[6] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.]
Data retrieved on: 18 August 2019
[7] EN Pest Information Wiki [Arabidopsis_thaliana_(weed)]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [as Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.]
Data retrieved on: 5 March 2016
[9] CZ EN Pladias [Arabidopsis thaliana]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Arabidopsis thaliana]
Data retrieved on: 3 August 2020
[11] Common names of Australian plants

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.