CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Cardamine trifolia - Trefoil Cress

Taxon - Names

species

Trefoil Cress
Cardamine trifolia L.

 Scientific names
Cardamine trifolia L.
- valid name [1] [2] [3] [4] [5]
HR Croatian
trolisna režuha
CZ Czech
řeřišnice trojlistá
- primary name for Cardamine trifolia L. [3]
EN English
Trefoil Cress
- primary name for Cardamine trifolia L. [2]
SK Slovak
žerušnica

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Cardamine trifolia L.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[2] EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Cardamine trifolia L.]
Data retrieved on: 11 May 2012
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Cardamine trifolia L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[5] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Cardamine trifolia L.]
Data retrieved on: 19 September 2014

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.