CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Erysimum crepidifolium

Taxon - Names

species

Erysimum crepidifolium Rchb.

 Scientific names
Erysimum crepidifolium Rchb.
- valid name [1] [2] [3] [4]
HR Croatian
blijedi šeboj
CZ Czech
trýzel škardolistý
- primary name for Erysimum crepidifolium Rchb. [2]
DE German
Bleicher Schöterich
Gänsesterbe
SK Slovak
horčičník škardolistý

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Erysimum crepidifolium Rchb.]
Data retrieved on: 26 May 2019
[2] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Erysimum crepidifolium Rchb.]
Data retrieved on: 21 November 2013
[4] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Erysimum crepidifolium Rchb.]
Data retrieved on: 19 September 2014

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.