CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Betula oycoviensis

Taxon - Names

species

Betula oycoviensis Besser

 Scientific names
Betula oycoviensis Besser
- valid name [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
CZ Czech
bříza ojcovská
- primary name for Betula oycoviensis Besser [4] [6]

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Betula oycoviensis Besser]
Data retrieved on: 26 May 2019
[4] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Betula oycoviensis Besser]
Data retrieved on: 21 November 2013
[6] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Betula oycoviensis Besser]
Data retrieved on: 18 August 2019
[7] CZ EN Pladias [Betula oycoviensis]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [as Betula oycoviensis]
Data retrieved on: 3 August 2020

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.