CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Arion rufus - Chocolate Arion

Taxon - Names

species

Chocolate Arion
Arion rufus (Linnaeus, 1758)

 Scientific names
Arion rufus (Linnaeus, 1758)
- valid name [1] [2] [3] [5] [6] [10]
- valid name (as Arion rufus (Linné, 1758)) [4]
- valid name (as Arion rufus (LINNÉ, 1758)) [7]
- valid name (as Arion rufus (Linnaeus,1758)) [8]
- valid name (as Arion rufus (Linnaeus)) [9]
Arion (Lochea) rufus (Linnaeus, 1758)
Arion albus
Arion empiricorum J. Férussac, 1819
HR Croatian
šumski prpolj
veliki puž golać
CZ Czech
plzák lesní
- primary name for Arion rufus (Linné, 1758) [4]
- primary name for Arion rufus (LINNÉ, 1758) [7]
DK Danish
Rød Skovsnegl
EN English
Chocolate Arion
Large Red Slug
Red Slug
FR French
Gde Limace rouge
Arion des charlatans
limace rouge
DE German
Rote Wegschnecke
PL Polish
ślinik wielki
SK Slovak
slizovec hrdzavý

Links and literature

[1] EN Fauna Europaea 2.4 [421780]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [as Arion rufus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 9 March 2012
[2] EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [as Arion rufus (Linnaeus, 1758)]
[3] CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice), Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [as Arion rufus (Linnaeus, 1758)]
[4] CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [as Arion rufus (Linné, 1758)]
[5] CZ Lacina A. (2011): Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 18–23. [as Arion rufus (Linnaeus, 1758)]
[6] CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [as Arion rufus (Linnaeus, 1758)]
[7] CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [as Arion rufus (LINNÉ, 1758)]
Data retrieved on: 11 November 2013
[9] EN Pest Information Wiki [Arion_rufus]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [as Arion rufus (Linnaeus)]
Data retrieved on: 5 March 2016
[10] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [171016]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Arion rufus (Linnaeus, 1758)]
Data retrieved on: 3 August 2018

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.