CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Populus nigra subsp. nigra ‘Italica’ - Lombardy Poplar

Taxon - Names

cultivar

Lombardy Poplar
Populus nigra subsp. nigra ‘Italica’

 Scientific names
Populus nigra subsp. nigra ‘Italica’
- valid name [1]
Populus fastigiata Poiret
Populus italica (Duroi) Moench
Populus nigra 'Italica'
- valid name [3] [4]
Populus nigra var. italica (Moench) Koehne
Populus nigra var. pyramidalis (Bork.) Spach
Populus pyramidalis Rozier
CZ Czech
vlašský topol #
- primary name for Populus nigra subsp. nigra ‘Italica’ [1]
topol černý 'Italica' !
- primary name for Populus nigra 'Italica' [3]
topol černý vlašský !
EN English
Lombardy Poplar
DE German
Pyramiden-Schwarzpappel
Säulen-Pappel

Links and literature

[1] EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811 [as Populus nigra subsp. nigra ‘Italica’]
Data retrieved on: 18 August 2019
[3] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Populus nigra 'Italica']
Data retrieved on: 21 November 2013
[4] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Populus nigra 'Italica']
Data retrieved on: 26 May 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.Explanations

# folk vernacular name

! this vernacular name is not recommended to be used