CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Iguanodectes spilurus

Taxon - Names

species

Iguanodectes spilurus (Günther, 1864)

 Scientific names
Iguanodectes spilurus (Günther, 1864)
- valid name [1] [2]
Iguanodectes tenuis Cope, 1872
- valid name [4]
Piabuca spilurus Günther, 1864
CZ Czech
tetrovka brazilská
- primary name for Iguanodectes spilurus (Günther, 1864) [2]
tetra proměnlivá
- additional name for Iguanodectes spilurus (Günther, 1864) [2]
tetrovka peruánská
- primary name for Iguanodectes tenuis Cope, 1872 [4]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/13482]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Iguanodectes spilurus (Günther, 1864)]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] CZ Hanel L., Novák J. (2004): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 4. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) – trnobřiší (Characiformes), nahohřbetí (Gymnotiformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 171 pp. [as Iguanodectes spilurus (Günther, 1864)]
Data retrieved on: 18 June 2013
[4] CZ Hanel L., Novák J. (2004): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 4. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) – trnobřiší (Characiformes), nahohřbetí (Gymnotiformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 171 pp. [as Iguanodectes tenuis Cope, 1872]
Data retrieved on: 18 June 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.