CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Askoldia variegata

Taxon - Names

species

Askoldia variegata Pavlenko, 1910

 Scientific names
Askoldia variegata Pavlenko, 1910
- valid name [1] [3]
Ascoldia variegata knipowitschi Soldatov, 1927
Askoldia knipowitschi Soldatov, 1927
Askoldia variegata knipowitschi Soldatov, 1927
Askoldia variegata variegata Pavlenko, 1910
CZ Czech
ostnohřbetník proměnlivý
- primary name for Askoldia variegata Pavlenko, 1910 [3]
ostnohřbetník Knipovičův !

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/2276]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Askoldia variegata Pavlenko, 1910]
Data retrieved on: 17 January 2010
[3] CZ Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J. (2013): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)], Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha [as Askoldia variegata Pavlenko, 1910]
Data retrieved on: 26 September 2020

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.Explanations

! this vernacular name is not recommended to be used