CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Pseudoscopelus scriptus

Taxon - Names

species

Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892

 Scientific names
Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892
- valid name [1] [3] [4]
CZ Czech
zubatka strašná
- primary name for Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892 [4]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/22516]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892]
Data retrieved on: 17 January 2010
[3] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [190433]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892]
Data retrieved on: 3 August 2018
[4] CZ Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J. (2013): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)], Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha [as Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892]
Data retrieved on: 26 September 2020

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.