CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Crapatalus angusticeps

Taxon - Names

species

Crapatalus angusticeps (Hutton, 1873)

 Scientific names
Crapatalus angusticeps (Hutton, 1873)
- valid name [2]
Leptoscopus angusticeps Hutton, 1874
CZ Czech
pískovník úzkohlavý
- primary name for Crapatalus angusticeps (Hutton, 1873) [2]

Links and literature

[2] CZ Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J. (2013): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)], Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha [as Crapatalus angusticeps (Hutton, 1873)]
Data retrieved on: 26 September 2020

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.