CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Varicorhinus mariae

Taxon - Names

species

Varicorhinus mariae Holly, 1926

 Scientific names
Varicorhinus mariae Holly, 1926
- valid name [1] [2] [3]
CZ Czech
chramule jihokamerunská
- primary name for Varicorhinus mariae Holly, 1926 [3]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/27815]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Varicorhinus mariae Holly, 1926]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [181960]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Varicorhinus mariae Holly, 1926]
Data retrieved on: 3 August 2018
[3] CZ Hanel L., Novák J. (2002): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 3. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) – máloústí (Gonorynchiformes), máloostní (Cypriniformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 120 pp. [as Varicorhinus mariae Holly, 1926]
Data retrieved on: 9 June 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.