CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Mekongina erythrospila

Taxon - Names

species

Mekongina erythrospila Fowler, 1937

 Scientific names
Mekongina erythrospila Fowler, 1937
- valid name [1] [2] [3]
CZ Czech
mekongina bezvousá
- primary name for Mekongina erythrospila Fowler, 1937 [3]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/16024]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Mekongina erythrospila Fowler, 1937]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [181141]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Mekongina erythrospila Fowler, 1937]
Data retrieved on: 3 August 2018
[3] CZ Hanel L., Novák J. (2002): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 3. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) – máloústí (Gonorynchiformes), máloostní (Cypriniformes), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 120 pp. [as Mekongina erythrospila Fowler, 1937]
Data retrieved on: 9 June 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.