CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Xenotilapia sima

Taxon - Names

species

Xenotilapia sima Boulenger, 1899

 Scientific names
Xenotilapia sima Boulenger, 1899
- valid name [1] [2] [4]
Xenotilapia simi Boulenger, 1899
CZ Czech
xenotilápie ploskonosá
- primary name for Xenotilapia sima Boulenger, 1899 [4]

Links and literature

[1] CZ AQUATAB. World Wide Web electronic publication [species/28009]

Plíštil J. (Ed.) (2009): AQUATAB. World Wide Web electronic publication [http://aquatab.net] [as Xenotilapia sima Boulenger, 1899]
Data retrieved on: 17 January 2010
[2] EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [60720]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [as Xenotilapia sima Boulenger, 1899]
Data retrieved on: 3 August 2018
[4] CZ Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J. (2013): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)], Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha [as Xenotilapia sima Boulenger, 1899]
Data retrieved on: 26 September 2020

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.