CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Loweomyces fractipes

Taxon - Names

species

Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich

 Scientific names
Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich 1982
- valid name [1] [2]
Abortiporus fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Bondartsev 1986
Abortiporus humilis (Peck) Singer 1944
Abortiporus tropicalis Murrill 1910
Grifola fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Murrill 1904
Heteroporus fractipes (Berk. & M.A. Curtis) O. Fidalgo 1969
Heteroporus humilis (Peck) Bondartsev & Singer 1941
Polypilus fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Bondartsev & Singer 1941
Polyporus biennis var. tropicalis (Murrill) P.W. Graff 1939
Polyporus delicatus Berk. & M.A. Curtis 1872
Polyporus fractipes Berk. & M.A. Curtis 1872
Polyporus humilis Peck 1874
Polyporus tropicalis (Murrill) Sacc. & Trotter 1912
Spongipellis fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Kotl. & Pouzar 1976
Spongipellis fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Komarova 1964
CZ Czech
plstnatec různotvarý
SK Slovak
pleťovec premenlivý

Links and literature

[1] CZ Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [19455]

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) [http://portal.nature.cz] [as Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich]
Data retrieved on: 9 January 2014
[2] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.