CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Phellodon confluens

Taxon - Names

species

Phellodon confluens (Pers.) Pouzar

 Scientific names
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar 1956
- valid name [1] [2] [3] [4] [5]
Calodon amicus (Quél.) Quél. 1884
Hydnellum amicum (Quél.) Ragab 1953
Hydnum amicum Quél. 1880
Hydnum confluens Peck 1825
Hydnum confluens Pers. 1825
Hydnum vellereum Peck 1897
Phellodon amicus (Quél.) Banker 1913
Phellodon vellereus (Peck) Banker 1906
Sarcodon amicus (Quél.) Quél. 1886
CZ Czech
lošáček statný
- primary name for Phellodon confluens (Pers.) Pouzar [1] [2] [3]
lošáček splývavý
PL Polish
korkoząb pozrastany
SK Slovak
korkovec zrastený

Links and literature

[1] CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [as Phellodon confluens (Pers.) Pouzar]
Data retrieved on: 4 August 2012
[2] CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [as Phellodon confluens (Pers.) Pouzar]
Data retrieved on: 11 May 2013
[3] CZ Hrouda P.: Lošáky v České a Slovenské republice [http://www.sci.muni.cz/botany/mycology/l...], Ústav botaniky a zoologie, PřFk MU, Brno [as Phellodon confluens (Pers.) Pouzar]
Data retrieved on: 5 June 2013
[5] CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [as Phellodon confluens (Pers.) Pouzar]
Data retrieved on: 16 September 2019

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.